12.05.16 13:09

Lærebøger i trækonstruktioner

Lærebøger i trækonstruktioner. Pris: kr. 439,00 (ekskl. moms). Sættet indeholder følgende bøger: Beregning af forbindelser, Trækonstruktioner Del 1, Trækonstruktioner Del 2

Vi har brug for flere ingeniører, der kan beregne på trækonstruktioner i byggeriet og dermed gøre brug af træets fordele. Ud over at det er væsentligt mere bæredygtigt at bygge i træ, er der også en økonomisk gevinst forbundet med at bygge i træ fremfor beton.

Træinformation har derfor udgivet en opdateret lærebog om beregning af trækonstruktioner. Lærebogen er primært tænkt til ingeniørstuderende, men den kan have interesse for alle, der projekterer trækonstruktioner. Der er tale om en foreløbig udgave, der i øjeblikket består af to dele.

Trækonstruktioner del 1 behandler følgende emner:
- Materialeegenskaber
- Lastkombinationer
- Rette bjælker
- Søjler

 

Beregning af forbindelser

af Jørgen Munch-Andersen og Hans Jørgen Larsen. Træinformation, 2016

Beregning af sædvanlige træforbindelser efter Eurocode 5 (med tillæg og dansk Nationalt Anneks) kan udføres efter vejledningerne i håndbogen.

Den indeholder samtidig Træinformations anbefalede styrkeværdier for typiske forbindelsesmidler, samt dokumentation for nogle mere gunstige beregningsforudsætninger end angivet i Eurocode 5.

Bæreevnen af søm, skruer og bolte kan bestemmes med programmet SømDIM, der er udarbejdet sammen med alle førende leverandører af forbindelsesmidler.

 

Trækonstruktioner Del 1
af Jørgen Munch-Andersen og Hans Jørgen Larsen. Træinformation, 2016

Denne publikation er første del af en lærebog om beregning af trækonstruktioner og omhandler de grundlæggende forhold.Bogen er baseret på og erstatter bind 2 af lærebogen Træ og trækonstruktioner, dog med tilføjelse af de vigtigste dele af det hidtidige bind 1 om træmaterialer. En grundigere gennemgang af disse findes i TRÆ 70 Træmaterialer (Træinformation, 2014).


Trækonstruktioner Del 2
af Jørgen Munch-Andersen og Hans Jørgen Larsen. Træinformation, 2016

Denne publikation er anden del af en lærebog om beregning af trækonstruktioner og omhandler de mere specielle konstruktionselementer.
Bogens del 1 og 2 er baseret på og erstatter bind 2 af lærebogen Træ og trækonstruktioner (Hans Jørgen Larsen, Træbranchens Oplysningsråd, 2007), dog med tilføjelse af de vigtigste dele af det hidtidige bind 1 om træmaterialer. En grundigere gennemgang af disse findes i TRÆ 70 Træmaterialer (Træinformation, 2014).

 

Køb alle tre bøger her