09.02.17 15:06

PCB i bygninger - afhjælpning, renovering og nedrivning

PCB i bygninger - afhjælpning, renovering og nedrivning
Statens Byggeforskningsinstitut, 2017, kr. 240,00 (ekskl. moms).

SBi-anvisning 268 beskriver, hvordan PCB-forurening af indeluften afhjælpes, og hvordan PCB håndteres, når man renoverer eller nedriver bygninger med PCB.

Uanset om der er tale om afhjælpning, renovering eller nedrivning, kan arbejdet generere PCB-holdigt affald. Anvisningen forklarer derfor, hvordan affaldet skal håndteres, og hvordan man beskytter mennesker og miljø under arbejdet. 
Anvisningen er baseret på byggebranchens erfaringer og den aktuelle forskningsbaserede viden om PCB i bygninger.

SBi-anvisning 268 afløser den snart fire år gamle SBi-anvisning 242 om renovering af bygninger med PCB, som ikke behandlede spørgsmålet om affaldshåndtering.

 

Køb bogen på Molio Bøger