27.01.17 13:50

Power i projekter og portefølje

Power i projekter og portefølje 3. udg.Forfattere: John Ryding Olsson, Niels Ahrengot og Mette Lindegaard Attrup. Sider: 433 DJØF, 2015. kr. 556,00 (ekskl. moms).

Succes med projekter bliver stadig mere vitalt for organisationers udviklings- og overlevelsesevne. Det øger behovet for professionel ledelse af projekter og den samlede projektportefølje. 

Denne anvendelsesorienterede bog giver konkrete anvisninger på, hvordan projektlederen får succes med discipliner som målsætning, styring, planlægning og organisering. Dertil kommer ledelse af projektgruppen, coaching, kommunikation og konflikthåndtering. 
Bogen behandler endvidere topledelsens involvering i den samlede projektportefølje i organisationen, samt nedbrydning af strategien i programmer. Målet er at skabe sammenhæng mellem de enkelte projekter og organisationens strategi for at sikre, at projekterne skaber den ønskede strategiske effekt. 


Denne 3. udgave er opdateret med følgende emner: 

  • Programledelse 
  • Principperne i en Impact case , hvor der sættes mål for de ønskede adfærdsmæssige og forretningsmæssige effekter i projekterne. Dette flytter projekternes fokus fra leverancerne til stakeholder satisfaction 
  • Tankerne i Theory of Change (ToC) 
  • Agil projektledelse som f.eks. Scrum, Timeboxing og Sprints 
  • Principperne fra MSP (Managing Successful Programs).

 
En af bogens stærke sider er koblingen mellem det teoretiske og den praktiske anvendelse. Bogen giver bl.a. en række nyttige, praktiske værktøjer som templates og arbejdsbeskrivelser til projekt- og porteføljeledelsen. Værktøjerne kan downloades via www.djoef-forlag.dk/sites/poweriprojekter/. 
Bogens emnevalg dækker de temaer, der kræves kendskab til, for at blive certificeret projektleder efter den europæiske IPMA-ordning. 
Bogen henvender sig til projektfolk i såvel private som offentlige organisationer.

 

 

Bestil bogen på Molio Bøger

Power i projekter og portefølje 3. udg.Forfattere: John Ryding Olsson, Niels Ahrengot og Mette Lindegaard Attrup. Sider: 433 DJØF, 2015. kr. 556,00 (ekskl. moms).