27.07.17 14:35

Renovering af faldstammesystemer

Renovering af faldstammesystemer. Redaktion: Flemming Springborg, Inge Faldager og Per Hemmingsen.

Serie: Rørcenter-anvisning 022. Sider: 58. Rørcentret, Teknologisk Institut, 2017. Kr. 300,00 (ekskl. moms)

 

Denne anvisning beskriver lovgivningen, der knytter sig til faldstammerenovering som alternativ til en traditionel udskiftning, de forskellige metoder der anvendes, samt hvilke krav og prøvninger, der bør kræves som dokumentation af renoveringssystemernes kvalitet.

Renovering af faldstammer er et marked i hastig vækst. Gennem de senere år er der flere og flere boligforeninger, der står foran at skulle udskifte eller renovere deres faldstammer, fordi levetiden er ved at være opbrugt. Det stigende marked har medvirket til, at der er kommet flere alternative muligheder på markedet for renovering i stedet for en traditionel udskiftning.

Når en boligforening skal vælge mellem en traditionel udskiftning eller en af de alternative renoveringsmetoder, skal det være muligt at sikre sig, at den/de alternative metode(r) har en kvalitet, der kan måle sig med en traditionel udskiftning.

På dagens marked findes der en række forskellige metoder, men der findes hverken danske eller internationale standarder, der beskriver hvilke krav, der bør stilles til en renoveringsmetode. Der er heller ingen generelle regler om forundersøgelser, eller krav til den færdige renovering. Bygherren har derfor meget vanskeligt ved at sikre sig, at kvaliteten af det udførte arbejde er i orden.

Producenterne af renoveringssystemer bør derfor lade deres system gennemgå en række relevante test som dokumentation for, at deres produkt har en tilfredsstillende kvalitet, således at man kan forvente en levetid, der modsvarer investeringen.

 

KØB BOGEN I MOLIO BØGER