03.08.05 00:00

RETVINKLET OG SKRÅ PROJEKTION

Jens Bjarnø: Retvinklet og skrå projektion. Afbildningslære for arkitekter og designere. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, Kbh. 2004. 144 s. Pris: 198,00 kr.


RETVINKLET OG SKRÅ PROJEKTION

Bogen forklarer og eksemplificerer afbildningsformerne retvinklet og skrå projektion med vægten lagt på illustrative og rumlige beskrivelser frem for matematiske. Endvidere anvises der metoder til konstruktion af udfoldninger og sammenskæringer, aksonometriske afbildninger samt skygger. Et særskilt afsnit gennemgår de grundlæggende geometriske begreber og konstruktioner, herunder proportioneringssystemerne Det gyldne snit og A-formaterne.

 

 


Kontakt og bestil på
bog@byggecentrum.dk