25.05.16 15:25

Syn og skøn i praksis

Syn og skøn i praksis af Frederik Bue Johnsen. Sider: 163. Polyteknisk Forlag, 2016. Pris: kr. 239,20 (ekskl. moms).

 

Syn og skøn er en helt central metode til afklaring af tekniske spørgsmål i tvister om f.eks. byggeri eller andre komplekse anskaffelser.


Det rigtige resultat i syns- og skønssagen vil ofte medføre, at hele sagen vindes. Omvendt kan en dårlig skønserklæring ikke blot medføre en tabt sag, men tillige en forsinkelse og en fordyrelse af konfliktløsningsprocessen.
Denne bog rummer en praktisk og håndgribelig redegørelse for fremgangsmåden ved syn og skøn, herunder i lyset af de ændringer i retsplejeloven, der trådte i kraft i sommeren 2014.


Bogen er et værktøj for alle aktører og faggrupper, som får berøring med syn og skøn og ikke mindst som værktøj til skønsmændene selv.
Foruden en gennemgang af det relevante regelsæt rummer bogen en række eksempler på måder at tilrettelægge og optimere processen på i en syns- og skønssag. Bogen rummer også en gennemgang af de relevante alternativer til syn og skøn, herunder brugen af sagkyndige erklæringer, sagkyndige vidner og sagkyndige meddommere.

 

Køb bogen i ByggeCentrum boghandel