12.01.17 15:22

UDBUDSPROCESSEN

Udbudsprocessen af Kim Lundgaard Hansen og René Offersen, Sider: 282, 2. udgave. Karnov Group, 2016, kr. 599,00 (ekskl. moms).

Praktisk procesbaseret håndbog til gennemførelse af udbud efter Udbudsloven.
Bogen giver vejledning og praktiske råd for ordregiver, der er underlagt Udbudslovens afsnit I og II. Der gives gennem bogen en procesbaseret gennemgang af de overvejelser, som ordregiver bør gøre sig for at gennemføre et vellykket udbud, og bogen besvarer ofte stillede spørgsmål i den rækkefølge, hvor det er relevant under en udbudsproces. 


Bogen behandler de hyppigst forekommende procedurer:
- Offentlige udbud
- Begrænset udbud
- Udbud med forhandling
- Projektkonkurrencer
- Rammeaftaler


Sidst i håndbogen er medtaget et afsnit særligt for tilbudsgivere samt en række paradigmer.
Bogens primære målgruppe er medarbejdere og rådgivere, der beskæftiger sig med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbudsprocesser for ordregivere. Bogen kan dog også med udbytte anvendes i forhold til tilbudsgivere.

 

 Bestil bogen på Molio Bøger

Udbudsprocessen af Kim Lundgaard Hansen og René Offersen, Sider: 282, 2. udgave. Karnov Group, 2016, kr. 599,00 (ekskl. moms)