21.09.15 14:06

Den svenska arkitekturens historia 1800-2000

Den svenska arkitekturens historia 1800-2000 af Fredric Bedoire. Sider: 516. Sprog: Svensk. Norstedts, 2015. Pris: kr. 374,40 (ekskl. moms).

I detta verk är det arkitekturen som berättar historien om Sverige.

Byggherrar och arkitekter, stilhistoria och byggnadsteknik sammanvävs med social utveckling och ekonomiska konjunkturer från den begynnande industrialiseringen fram till dagens nyliberala postindustriella samhälle.
Vi möter 1800-talets entreprenörer, deras bostadshus i rik stilflora och funktionella fabriker fram till det tidiga 1900-talets Jugendstil med elektricitet och andra tekniska nyheter. Samtidigt med att det moderna Sverige börjar finna sina demokratiska former inleds en period då svensk arkitektur får internationell uppmärksamhet med Ragnar Östbergs Stockholms Stadshus, 1920-talets eleganta nyklassicism, Swedish Grace, och funktionalismens 1930-tal, då de sociala folkhemsfrågorna kommer i centrum.
Efter andra världskriget gestaltas framstegstron av ett allt mer storskaligt byggande i International Style som varar fram till citysaneringarnas och miljonprogrammets tid kring 1970.

Boken avslutas med arkitekturen idag, den som kommer att bli vårt bidrag till framtidens arkitekturhistoria.Samtidigt utges samme författares Den svenska arkitekturens historia 1000-1800. Tillsammans är de två böckerna den första heltäckande översikten över svensk arkitektur genom tiderna.

 

 

Send email til Byggecentrum Boghandel: 
info@byggecentrum.dk eller 
køb bogen hos Byggecentrum boghandel 

Den svenska arkitekturens historia 1800-2000 af Fredric Bedoire. Sider: 516. Sprog: Svensk. Norstedts, 2015.

Hent seneste nyhedsbrev

Klik HER