25.09.15 13:57

DS/EN 1253-1:2015 Afløb til bygninger del 1

DS/EN 1253-1:2015 Afløb til bygninger del 1. Sider: 33. Sprog: Engelsk, Dansk Standard, 2015. Pris: kr. 504,00 (ekskl. moms).

Afløb til bygninger - Del 1: Gulvafløb med vandlås med en dybde på mindst 50 mm.


Denne standard klassificerer gulvafløb og tagbrønde, giver anvisning for installationsområder og specificerer krav til konstruktion, udformning, ydeevne og mærkning af fabriksfremstillede afløbsskåle til bygninger, uafhængigt af materiale, for anvendelse i afløbssystemer, der fungerer ved gravitation samt fuldtløbende regnvandssystemer. 


NOTE: Skønt normalt anvendt til afledning af spildevand fra husholdninger og industrier samt af regnvand, kan afløbene aflede andre typer spildevand under forudsætning af, at der ikke er risiko for skader på komponenter eller helbred. Denne standard omhandler ikke riste og dæksler, som er specificeret i DS/EN 124.

 

Send email til Byggecentrum Boghandel: 
info@byggecentrum.dk eller 
køb bogen hos Byggecentrum boghandel 

DS/EN 1253-1:2015 Afløb til bygninger del 1. Sider: 33. Sprog: Engelsk, Dansk Standard, 2015. Pris: kr. 504,00 (ekskl. moms).

Hent seneste nyhedsbrev

Klik HER