Generelle nyheder

Generelle Nyheder

Nyheder fra Træinformation

18.03.2013

Træinformation har for nylig præsenteret en række nyheder af interesse for de projekterende. Først og fremmest er tegningsbiblioteket TRÆcad totalt fornyet og ligger nu online i sin nye version med bedre overblik over alle...

Begrænset konkurrence på byggematerialer?

18.03.2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil nu undersøge, om ulovlige aftaler begrænser konkurrencen på markedet for handel med byggematerialer til professionelle. Gennem flere år har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen set eksempler...

NYT FRA BYG-ERFA: Brandklassifikation

14.03.2013

Brandklassifikation - det europæiske system og hidtidige danske betegnelserI forbindelse med harmonisering af prøvnings- og byggestandarder anvender EU-landene et fælles system til at beskrive byggevarers egenskaber – herunder...

Ny solcellevejledning fra DS

25.02.2013

Nu er der godt nyt til alle, der overvejer at montere solceller på taget. Fremover vil montører og installatører med en ny solcellevejledning fra DS i hånden kunne løfte deres rådgivning, øge kvaliteten og gøre det nemmere for...

NYT FRA BYG-ERFA: Revnedannelser og dilatationsfuger

20.02.2013

Mange revner i murværk skyldes forkert materialevalg, fx mørtel, samt utilstrækkelig hensyntagen til temperaturvariationer og nødvendige bevægelsesmuligheder. Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk.For at undgå...

NYT FRA BYG-ERFA: Brandadskillelser i ydervægge

20.02.2013

Mange storbrande skyldes forkerte udførelsesdetaljer ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions- og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke spredes til andre enheder – fx vandret...

NYT FRA BYG-ERFA: Sortsværtning og støvfigurer

20.02.2013

Sortsværtning og støvfigurer - heksesod, kuldebroer, statisk elektricitet, ventilationSortsværtning i boliger skyldes partikler, fx svævestøv, som afsættes på vægge, lofter og andre overflader.Misfarvningerne kan opstå – hurtigt...

NYT FRA BYG-ERFA: Grønne tage og vægge

20.02.2013

Grønne tage og vægge - brandsikkerhed og vedligeholdI dette erfaringsblad beskrives lovgivning og brandtekniske forhold i forbindelse med etablering, drift og vedligehold af grønne tage og facader – herunder krav til materialer,...

NYT FRA BYG-ERFA: Fugtkriterier og risikovurdering

20.02.2013

Fugtkriterier og risikovurdering - ved nybyggeri og renoveringI de senere år er der i mange tilfælde konstateret skimmelvækst ved både nybyggeri og bygningsrenovering, såvel inden som umiddelbart efter ibrugtagning.Problemet kan...

NYT FRA BYG-ERFA: BLY I MALEDE OVERFLADER

01.12.2012

Ved vedligehold, renovering, ombygning og nedrivning af ældre bygninger er der konstateret problemer med håndtering af blyforekomster i materialer og bygningsdele. I erfaringsbladet beskrives, dels hvor der er risiko for...

Viser resultater 1131 til 1140 ud af 1224

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder