Generelle nyheder

Generelle Nyheder

Begrænset konkurrence på byggematerialer?

18.03.2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil nu undersøge, om ulovlige aftaler begrænser konkurrencen på markedet for handel med byggematerialer til professionelle. Gennem flere år har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen set eksempler...

NYT FRA BYG-ERFA: Brandklassifikation

14.03.2013

Brandklassifikation - det europæiske system og hidtidige danske betegnelserI forbindelse med harmonisering af prøvnings- og byggestandarder anvender EU-landene et fælles system til at beskrive byggevarers egenskaber – herunder...

Ny solcellevejledning fra DS

25.02.2013

Nu er der godt nyt til alle, der overvejer at montere solceller på taget. Fremover vil montører og installatører med en ny solcellevejledning fra DS i hånden kunne løfte deres rådgivning, øge kvaliteten og gøre det nemmere for...

NYT FRA BYG-ERFA: Revnedannelser og dilatationsfuger

20.02.2013

Mange revner i murværk skyldes forkert materialevalg, fx mørtel, samt utilstrækkelig hensyntagen til temperaturvariationer og nødvendige bevægelsesmuligheder. Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk.For at undgå...

NYT FRA BYG-ERFA: Brandadskillelser i ydervægge

20.02.2013

Mange storbrande skyldes forkerte udførelsesdetaljer ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions- og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke spredes til andre enheder – fx vandret...

NYT FRA BYG-ERFA: Sortsværtning og støvfigurer

20.02.2013

Sortsværtning og støvfigurer - heksesod, kuldebroer, statisk elektricitet, ventilationSortsværtning i boliger skyldes partikler, fx svævestøv, som afsættes på vægge, lofter og andre overflader.Misfarvningerne kan opstå – hurtigt...

NYT FRA BYG-ERFA: Grønne tage og vægge

20.02.2013

Grønne tage og vægge - brandsikkerhed og vedligeholdI dette erfaringsblad beskrives lovgivning og brandtekniske forhold i forbindelse med etablering, drift og vedligehold af grønne tage og facader – herunder krav til materialer,...

NYT FRA BYG-ERFA: Fugtkriterier og risikovurdering

20.02.2013

Fugtkriterier og risikovurdering - ved nybyggeri og renoveringI de senere år er der i mange tilfælde konstateret skimmelvækst ved både nybyggeri og bygningsrenovering, såvel inden som umiddelbart efter ibrugtagning.Problemet kan...

NYT FRA BYG-ERFA: BLY I MALEDE OVERFLADER

01.12.2012

Ved vedligehold, renovering, ombygning og nedrivning af ældre bygninger er der konstateret problemer med håndtering af blyforekomster i materialer og bygningsdele. I erfaringsbladet beskrives, dels hvor der er risiko for...

NYT FRA BYG-ERFA: KÆLDRE OG KRYBEKÆLDRE

01.12.2012

Ved udførelse af kældervægge og -gulve opnås ikke altid det ønskede resultat.Årsagen er i nogle tilfælde uensartede retningslinjer fra leverandørerne af isoleringsmaterialer og grundmursplader, fx med hensyn til...

Viser resultater 1161 til 1170 ud af 1253

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder