Generelle nyheder

Generelle Nyheder

Kortlægning af ressourcerne i en bygning forud for nedrivning

19.04.2018

En kortlægning kan bl.a. hjælpe til, at affaldet anvendes til formål, der rangerer højt i affaldshierarkiet

Nyt vand-værktøj til kommuner

19.04.2018

VandWeb er et nyt elektronisk værktøj, som kan give information til bl.a. kommuner, når de skal give f.eks. vandværker tilladelse til at indvinde vand i Danmark.

Danske og nordiske byggevareprodukter er ikke faremærket korrekt

18.04.2018

Tæt på halvdelen af byggevareprodukter havde ikke korrekt faremærkning, viser et nordisk projekt, som netop er offentliggjort. I Danmark var det ca. en tredjedel, som ikke var faremærket korrekt.

Ny Rørcenter-anvisning 023 om regnvandsventiler

18.04.2018

Formålet med denne anvisning er at danne et fælles teknisk grundlag, der kan hjælpe kommuner, forsyninger, rådgiver, entreprenører og borgere i forbindelse med valg, projektering, montering og vedligeholdelse af regnvandsventilen.

Danske virksomheder i byggeri og anlæg har taget bæredygtighed til sig

17.04.2018

Ny rapport viser forskellen på et byggeri, der lever op til det nyeste bygningsreglement (BR18) og et byggeri der er bæredygtighedscertificeret efter DGNB standarden. Byggebranchen kan komme meget længere ad den bæredygtige vej...

Bygningsstyrelsen indgår OPP-kontrakt om nybyggeri til Banedanmark i Ringsted

17.04.2018

Det bliver udviklings- og entreprenørselskabet KPC København A/S, der skal opføre nye lokaler til Banedanmark i Ringsted og efterfølgende stå for driften af bygningen i en 20-årig periode.

Genbrug af mursten

17.04.2018

Dette MUDP-projekt har muliggjort, at man for første gang er i stand til at CE-mærke et genbrugt byggemateriale i Danmark og i EU. Da genbrugsmursten ikke er omfattet af en harmoniseret standard, har det indtil påbegyndelsen af...

Rejsende udstilling inspirerer til cirkulært byggeri

16.04.2018

Europas største udstilling af materialer, som er designet til cirkulært byggeri, rejser nu videre til byggerimessen Building Holland i Amsterdam. Akustikplader fra Troldtekt A/S er udvalgt til Reversible Experience Modules, som...

Invitation til ARCHITECT@WORK i maj

16.04.2018

ARCHITECT@WORK, det nøje tilrettelagte 2-dages event, der henvender sig til arkitekter, designere og ingeniører, vender tilbage til Forum Copenhagen den 16. og 17. maj 2018.

DANSKE INGENIØRUDDANNELSER BLANDT VERDENS BEDSTE

16.04.2018

Det amerikanske topuniversitet MIT udpeger i ny stor kvalitativ rapport Aalborg Universitets ingeniøruddannelser som et forbillede for ingeniøruddannelser verden over

Viser resultater 31 til 40 ud af 1253

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder