Generelle nyheder

Generelle Nyheder

Vindspærrer og brandteknik - lette ydervægge

27.10.2014

I lette ydervægge er en vindspærres primære funktion at beskytte væggens isoleringsmateriale mod luftindtrængning og dermed hindre unødigt varmetab. Vindspærren i kombination med den udvendige overflade (regnskærmen) må...

Det Åndbare Hus

27.10.2014

- kan give ny viden i kampen for et godt indeklima. Energioptimering af byggeriet ligger højt på den samfundsmæssige dagsorden. Men er der risiko for, at vi isolerer så tæt, at det er svært at skabe velfungerende ventilation? Med...

GLAS står foran en lysende fremtid

24.10.2014

Den internationale glasbranche har endnu gang vist sig som en af de mest innovative i verden. På Glasstec 2014 i Düsseldorf har man i år med hele 2500 m² fokus på det ’intelligente glas’ - om dynamiske facader, facader + energi...

Energiberegning af hospitaler

24.10.2014

Hospitaler er ofte store byggerier med lang brugstid, høj ventilation og meget belysning, samt en stor del procesrelateret energiforbrug. Derved adskiller de sig fra det meste almindelige bolig-, kontor- og institutionsbyggeri.

Aktivhus Danmark lanceres på Building Green 2014

22.10.2014

Den nye forening ønsker at tilvejebringe en enkelt og let tilgængelig klassificering af bæredygtigt byggeri, som både imødekommer fremtidens krav til energieffektivt byggeri samt fremmer byggeri med optimale og sunde rammer for...

Nyudviklede betonrør er klar til fuldskalatest

22.10.2014

Efter kun et år inde i et projekt er Teknologisk Institut nu klar til at teste nyudviklede teknologier til betonrør. Fuldskaltesten skal vise, om rørene kan stå distancen i såkaldt ekstremt aggressive spildevandsmiljøer,...

Nye At-vejledninger om bygherrens ansvar

22.10.2014

Fem nye At-vejledninger informerer om bygherrens pligter på forskellige størrelser af bygge- og anlægspladser.

Ny europæisk wiki om arbejdsmiljø

21.10.2014

VIDENDELING: Udveksling af troværdig og professionel viden om arbejdsmiljø mellem fagfolk i Europa er målet med et nyt webopslagsværk - en såkaldt wiki - som Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har lanceret. Den nye OSH-wiki skal...

Vejledningspjecer til snesikring

21.10.2014

Forebyg sneskader på haller og store tage Pjecen beskriver bygningstyper og konstruktioner, hvor der kan være særlig stor risiko for kollaps, og hvor det derfor er hensigtsmæssigt at gennemføre en teknisk...

DBI Building Day 2014

21.10.2014

– the future of fire technology within building materials in the aspect of standardization and sustainability

Viser resultater 991 til 1000 ud af 1271

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder