04.01.16 11:28

Arne Jacobsen boder genopstår i Enghaveparken

5 millioner kroner fra Realdania gør det nu muligt at genopføre to boder ved Enghaveparkens indgang, tegnet af Arne Jacobsen. Boderne indgår i en omfattende fornyelse af Vesterbros grønne oase og skal danne ramme om kulturelle aktiviteter i parken.

De ældre generationer af Vesterbros beboere kan huske, at de har købt isbåde og frugt i to boder ved Enghaveparkens indgangsparti på Enghavevej. De blev revet ned i 1970’erne, men nu genopstår boderne, med midler fra Realdania, så de igen kan danne rammerne om liv og aktivitet ved parkens indgang.

"Boderne er en del af Vesterbros og Enghaveparkens historie, og i Områdefornyelsen er vi stolte og taknemmelige over, at det nu bliver muligt at genopføre dem. Det er prikken over i’et, og det havde vi ikke drømt om, da vi gik i gang for tre år siden. Projektet startede som et løft til boldbanerne i parkens ene hjørne, men i samarbejde med borgerne er indsatsen vokset til et storstilet projekt med boder, renovering af bygningerne, skybrudsløsning og modernisering af hele parken", siger Carsten Vesterager Petersen, projektchef for Områdefornyelsen Centrale Vesterbro.

Gennem sommeren har Områdefornyelsen Centrale Vesterbro opsat to containerne ved indgangen, der har dannet midlertidige rammer for café, isbod og kulturarrangementer. Enghaveparkens brugere har taget godt imod tilbuddet, og kan nu glæde sig til de permanente boder, der bliver bygget efter originaltegningerne af Arne Jacobsen. Områdefornyelsen Centrale Vesterbro har som del af en større fornyelse af parken arbejdet på at få boderne tilbage, da de netop imødekommer et stort ønske fra Enghaveparkens brugere om aktiviteter og liv i parken.

"Enghaveparken er essentiel for Vesterbro. I fremtiden skal den fungere som en enorm vigtig del af skybrudssikringen af nabolaget, men mindst lige så vigtigt er det, at vesterbroerne også i fremtiden har en attraktiv, grøn oase, som kan fungere som et rekreativt område og et byrum for både børn og voksne. Med den flotte gave fra Realdania kan boderne blive en dynamo for liv i området til glæde for alle", siger Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune.

Kulturformidling og socialøkonomisk café

Områdefornyelsen har et tæt samarbejde med lokale aktører, der kan sikre at boderne bliver fulde af liv til glæde for parkens brugere. Vesterbro Bibliotek og Kulturanstalten, der er naboer til parken, er for eksempel interesserede i at anvende den ene bod til bogudlån, avislæsning, internetadgang og udlån af spil og legeredskaber. Det kan også være oplæsninger, små udstillinger og støtte til borgerdrevne kulturaktiviteter. Det er et lokalt ønske, at den anden bod skal anvendes til socialøkonomisk café, men det er stadig ikke besluttet, hvem der skal drive den. Håbet med de bemandede boder er også, at der kommer flere opmærksomme øjne i parken, der bidrager til større tryghed.

Kulturhistorisk værdi

Enghaveparken er 85 år gammel og boderne og resten af Enghaveparkens bygninger er del af Arne Jacobsens første arbejder, efter han blev uddannet som arkitekt. Parken rummer en spændende arkitekturhistorie, hvor man på et meget lille fysisk areal kan opleve overgangen fra romantisk nyklassicisme til modernisme i dansk arkitektur. Læskurene bag scenen repræsenterer det romantiske og de to nye boder det moderne.

"Enghaveparken er et vigtigt rekreativt område på Vesterbro, som nu skal gennemgå en gennemgribende opdatering og fornyelse. Genopførelsen af de to Arne Jacobsen-pavilloner vil fuldføre parken arkitektonisk og skabe mulighed for øget byliv, da pavillonerne kan danne ramme om både hverdagsliv og særlige kulturelle aktiviteter på Vesterbro. De vil bidrage positivt til øget livskvalitet for beboere og besøgende," siger Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania.

De eksisterende bygninger og indgangene er lige nu ved at bliver restaureret med støtte fra A.P. Møller fonden. Derfor komme opførslen af de to boder til at fuldende Enghaveparkens udtryk.

 

Nærmere information:

Anne Skovbro, filantropidirektør,
Realdania, Telefon 26 12 12 44
Inge Britta Krogh-Lund, projektkonsulent,
Områdefornyelsen Centrale Vesterbro,
tlf. 21 68 16 82

Kilde:  realdania.dk

 

 

"Boderne er en del af Vesterbros og Enghaveparkens historie, og i Områdefornyelsen er vi stolte og taknemmelige over, at det nu bliver muligt at genopføre dem."

Enghaveparken er 85 år gammel og boderne og resten af Enghaveparkens bygninger er del af Arne Jacobsens første arbejder, efter han blev uddannet som arkitekt. Parken rummer en spændende arkitekturhistorie, hvor man på et meget lille fysisk areal kan opleve overgangen fra romantisk nyklassicisme til modernisme i dansk arkitektur.