18.06.15 09:31

bips: A104 Dokumenthåndtering er blevet revideret

Blandt andet med udvidet eksempelsamling samt standardmappestrukturer til entreprenører og driftsorganisationer.

De væsentligste ændringer fra R0 til R1 er:

  • Reviderede og udbyggede metadatasæt og værdilister
  • Grundigere og mere præcise begreber og definitioner
  • Større entydighed gennem færre valgmuligheder
  • Større brugervenlighed i form af bedre vejledningstekst, flere anbefalinger og en udvidet eksempelsamling
  • Bedre sammenhæng med CCS og Byggeriets begrebskatalog
  • Flere standardmappestrukturer med mappestrukturer til bl.a. entreprenører og driftsorganisationer.

A104 er tilgængelig for alle virksomheder med et grundabonnement hos bips. Find A104 her.

Høringskommentarerne og arbejdsgruppens reaktioner på høringskommentarerne kan hentes her:

A104 Dokumenthåndtering er blevet revideret bl.a. med udvidet eksempelsamling samt standardmappestrukturer til entreprenører og driftsorganisationer.