06.12.17 14:27

Brandtætninger – ved gennembrydning af brandklassificerede bygningsdele

Erfaringsblad (39) 17 11 20 - Når en installation er ført igennem en brandklassificeret adskillende bygningsdel, skal der brandtætnes omkring den. Desværre ses det ofte, at brandtætningen ikke er udført korrekt.

I tilfælde af brand kan gennemføringer,der ikke er udført korrekt, udgøre en stor risiko for brand- og røgspredning. Selv små huller kan medføre røgspredning på grund af det forhøjede lufttryk i rummet, hvor det brænder. Er hullerne tæt på branden, vil røgen også være varm nok til at kunne antænde brændbart materiale på den anden side af en brandadskillende bygningsdel.

På billedet i venstre spalte ses et installationsskab og resultatet af en brand, hvor gennemføringer i bunden af etageadskillelsen ikke var brandtætnet korrekt. Det medførte brand- og røgspredning fra det 

Når en installation er ført igennem en brandklassificeret adskillende bygningsdel, skal der brandtætnes omkring den.
Desværre ses det ofte, at brandtætningen ikke er udført korrekt. I nogle tilfælde er en gennemføring ikke engang forsøgt brandtætnet. Det kan skyldes, at brandtætning af installationsgennemføringer betragtes som en bagatel uden større betydning for den samlede brandsikring.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette. 

Nærmere information, kontakt: 

BYG-ERFA
Tlf.: 82 30 30 22
mail: info@byg-erfa.dk 
Hjemmeside: www.byg-erfa.dk
Hjemmeside: Membran-erfa.dk


Gå til firmaets side i HFB.dk her

 

Erfaringsblad (39) 17 11 20 - Brandtætninger – ved gennembrydning af brandklassificerede bygningsdele