14.12.17 16:24

BYGGEAFFALD CENTRALT FOR CIRKULÆR ØKONOMI

Genbrugte og genanvendte byggematerialer er i vid udstrækning underlagt de samme krav til egenskaber og dokumentation som nye byggematerialer. Det betyder, at genbrug og genanvendelse skal sættes mere i system for at komme tættere på cirkulær økonomi.

Men kan byggematerialer, der genbruges eller genanvendes, uden videre indgå i bygninger på ny? Desværre nej. Det er nødvendigt at stille samme lovkrav til egenskaber og dokumentation som for nye byggematerialer – for ambitionerne om en høj grad af genbrug og genanvendelse må naturligvis ikke gå ud over kvalitet og holdbarhed i byggeriet. Reglerne er kort fortalt sådan her:

  •  Akkurat som nye byggevarer skal genbrugte og genanvendte byggevarer leve op til de administrative og tekniske krav til bygninger, som findes i Bygningsreglementet. I praksis betyder det fx for vinduer, at der skal kunne fremvises en beregning, der viser, at vinduet kan overholde de gældende energikrav, også selv om det er et genbrugt vindue af ældre dato.

  • Derudover skal affaldslovgivningen overholdes for både at sikre, at gamle byggematerialer med miljø- og sundhedsskadelige stoffer som fx bly, PCB og asbest tages ud af det cirkulære kredsløb, og at genbrug og genanvendelse prioriteres højt.

Alle parter i værdikæden har et ansvar

Bygherrer, rådgivere og entreprenører, producenter og kommunen skal som byggemyndighed om byggeprojekter med genbrugte eller genanvende materialer opfylder gældende regler, om et konkret byggeri kan opnå dispensation til at inkludere genbrugte og genanvendte byggevarer osv.
Hvor CE-mærket sikrer, at producenten deklarer byggevarens ydeevne for en bestemt egenskab, er det rådgiveren og de udførende der skal sikre, at de valgte byggevarer er egnede til anvendelsen. Dette er en meget krævende teknisk opgave, som bliver større, når det drejer sig om genbrugte og genanvendte materialer; som nemlig ikke er forsynet med en ydeevnedeklaration og oven i købet kan komme med andre egenskaber end ”traditionelle” byggematerialer.

Kompleksiteten betyder, at der ikke altid bliver taget stilling til, om de deklarerede egenskaber for genbrugte og genanvendte byggevarer rent faktisk lever op til Bygningsreglementets krav.

Brug for at sætte genbrug og genanvendelse i system

Hvis vi for alvor vil blive bedre til at genbruge og genanvende gamle byggematerialer i nye byggerier, kræver det, at der bygges bro mellem affaldslovgivning og byggelovgivning i den praktiske verden, og at vidensniveauet hos alle aktører bliver løftet. Og så skal genbrug og genanvendelse af gamle byggematerialer sættes i system, så det bliver enklere at følge reglerne.

Kun herved kan genbrugte byggevarer eller byggevarer med genanvendte materialer blive en egentlig konkurrent til byggematerialer, der alene er baseret på nye råmaterialer. Og kun herved kan vi komme tættere på en egentlig cirkulær økonomi i Danmark.

Læs hele blog på VHGB

 

Yderligere information, kontakt:

VHGB på tlf. 72 20 29 30 for at få gratis vejledning og håndtering og genanvendelse af byggeaffaldet.

Om VHGB

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald – VHGB – samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om håndtering og genanvendelse af byggeaffald.
Hos VHGB kan du som bygningsejer, entreprenør, håndværker, rådgiver eller kommune få gratis vejledning om miljøfarlige stoffer i bygge- og anlægsaffaldet og om mulighederne for genbrug og genanvendelse. 

Byggeaffald udgør en tredjedel af Danmarks affald. Derfor er det afgørende, at vi bliver bedre til at genbruge og genanvende byggeaffald, hvis vi skal lykkes med at skabe en cirkulær økonomi og udnytte de store markedsmuligheder. Foto: VHGB (Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald)