25.04.16 08:56

Ceremonirummet - et poetisk udtryk for fælles menneskelig identitet

Det danske bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig 2016 er et øjebliksbillede af en ny humanisme i dansk arkitektur - i Den Danske Pavillion kan man se et helt specielt Ceremonirum, som er tegnet af Svendborg Architects og udviklet i samarbejde med Foreningen Ceremonirum og Livsceremonier.

Med respekt for kulturelle og religiøse forskelle er ceremonirummet tænkt som en neutral ramme, der kan rumme det fælles menneskelige behov for ritualer, som går på tværs af religioner, kulturer og tid.

Visionen om det neutrale ceremonirum er skabt med tanke på sameksistens. Behovet er stigende mangfoldighed blandt danskerne  – ikke på grund af indvandring alene, men primært fordi vi bliver mere individualiserede i vores livsanskuelser og i den måde vi vælger at tilrettelægge de meningsfulde øjeblikke i livet.

Det er det multireligiøse rum, hvor festlige begivenheder og ceremonielle lejligheder foregår - uanset tro, religion eller spiritualitet. Designet er læner sig ikke mod en bestemt ideologi. Atmosfæren har karakter af universelle elementer, såsom lys og vand. Arkitekturen er æterisk og vækker dine sanser og skaber naturlig et fælles miljø til at dele meningsfulde øjeblikke uden brug af symboler eller artefakter.

Design til sanserne

Ceremonirummet er en cirkulær glasstruktur lavet af syv stablede ringe af varierende højder med en stor roterende spejlet tag. Glasset struktur har en let udseende og bliver mere gennemsigtig op imod himlen og den ender med næsten at forsvinde ind i omgivelserne.
Ceremonirummet er åben fra alle sider. De rumlige glasvægge er udformet som bevægelige paneler, så brugeren kan styre belysningen, afhængigt af årstiden og formål.

Omgivelserne opfattes som kombineret fragmenter i det indre rum, horisonten strækker sig ind i rummet gennem roterende spejlet loft. Det er væsentligt, at planen ikke peger i en bestemt retning, men omkranser dem indenfor.

Ceremonirummet kan opdeles i mindre rum og rummet eksisterer i sin egen simple form, et evigt skiftende rum der kan justeres til den enkelte fest. Fri for sammenhæng som et poetisk udtryk for en fælles menneskelig identitet. 

En arkitektonisk udsagn

Ceremonirummet er et udsagn om en meningsfuld ny arkitektur. Det er en enestående chance for at vise, accept, respekt og forståelse; skabe et rum, der er indbydende, herunder og forene, sikres lige vilkår for alle borgere - religiøse såvel som ikke-religiøse. Det appellerer til dem, der omfavner mangfoldigheden og som ønsker at være en del af et samfund, hvor vi ikke bare eksisterer side om side, men i stedet eksistere sammen.

 

Kilde: Svendborg Architects

Med respekt for kulturelle og religiøse forskelle er ceremonirummet tænkt som en neutral ramme, der kan rumme det fælles menneskelige behov for ritualer, som går på tværs af religioner, kulturer og tid.