16.11.17 09:31

Cobe skal være totalrådgivere på en ny innovationsbygning til Aalborg Universitet

Bygningsstyrelsen har sammen med Aalborg Universitet og A.P. Møller Fonden valgt COBE som totalrådgiver på projektet AAU Science & Innovation Hub. Projektet beløber sig på 200 millioner kroner, hvoraf de 100 kommer fra A.P. Møller Fonden. Bygningen skal stå klar til 2022, og Bygningsstyrelsen forventer snart at udbyde hovedenterprisen.

Bygningsstyrelsen har i samarbejde med Aalborg Universitet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal valgt det tværfaglige team bestående af COBE, STED og Oluf Jørgensen som rådgivere på projektet AAU Science & Innovation Hub – en ny innovationsbygning til Aalborg Universitet.

AAU Science & Innovation Hub skal være et iøjnefaldende knudepunkt for tværvidenskabelig forskning, innovation, iværksætteri og talent- og virksomhedsudvikling og kommer blandt andet til at rumme et inkubatormiljø, værksteder, laboratorier og andre innovative faciliteter.

Hverken Aalborg Universitet, fonden eller Bygningsstyrelsen var i tvivl om, hvem der skulle være totalrådgiver på projektet, for COBE leverede et meget stærkt tilbud, der imødekom forventningerne til bygningen.

Fem prækvalificerede hold afgav tilbud på opgaven. På baggrund af et åbent idéoplæg afleverede tilbudsgiverne en overordnet idé på hovedgrebsniveau suppleret med række korte, specifikke organisations-, proces- og styringsbeskrivelser, da det var vigtigt for Bygningsstyrelsen at finde et både kreativt og gennemførelsesstærkt rådgiverteam. COBE viste i deres tilbud, at de både kan levere en god idé og præsentere en proces, der kan føre projektet sikkert i mål inden for rammerne af tid, økonomi og kvalitet.

"Vi er meget tilfredse med, at vi for det første har fået et så overbevisende indledende bud, at vi allerede nu kan vælge vores totalrådgiver, som på et meget tidligt stade har forstået både vores og vores kundes, Aalborg Universitet, behov," siger vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup.

Rektor: COBE har ramt noget helt unikt

Mens Bygningsstyrelsen har vurderet tilbudsgivernes organisations- og procesbeskrivelser, er tilbudsgivernes hovedgreb sammen med styrelsen blevet vurderet af to eksterne bedømmelseskonsulenter; arkitekt Sven Felding og ingeniør Bo Søgaard, som har fremlagt deres betragtninger for projektets styregruppe - heriblandt rektor Per Michael Johansen.

"Vi har fået fem rigtig gode og spændende tilbud. COBE har dog ramt noget helt unikt, som vi ikke selv kunne forestille os. Deres projekt manifesterer sig i en langstrakt og nøgtern bygning, der placerer sig flot i miljøet på campus samtidigt med, at bygningens indre, der er organiseret som en overskuelig, fleretagers gade, vil være let at orientere sig i. Særligt deres idé om små indre "garager" – med henvisning til, at garagen har dannet ramme for nogle af verdens mest succesfulde iværksættere som f.eks. Mads Clausen, der i garagen grundlagde den globale koncern Danfoss – har vakt vores interesse. Generelt er vi overbeviste om, at COBE og deres team er de helt rigtige til at gå i dialog med vores brugere og udvikle det hus, vi drømmer om," siger Per Michael Johansen.

Også Henrik Tvarnø, direktør for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, udtaler sig positivt om tilbuddet:

"COBEs forslag er stringent og indpasser sig smukt på stedet. Det er en venlig og funktionel bygning, som vi glæder os meget til at se færdigbygget og taget i brug," siger Henrik Tavrnø.

FAKTABOKS

Følgende fem rådgivere var prækvalificeret til totalrådgiverudbuddet:

  • COBE i samarbejde med STED og Oluf Jørgensen
  • Cubo Arkitekter i samarbejde med Søren Jensen og Schønherr
  • MOE i samarbejde med JAJA Architects og CCO
  • Vargo Nielsen Palle i samarbejde med RB Arkitekter, Tri-Consult, Steensen Varming og Kristine Jensen
  • AART i samarbejde med Lendager Group, Viggo Madsen og VEGA

 

Kilde: AALBORG UNIVERSITET - http://www.inside.aau.dk

AAU Science & Innovation Hub kommer til at ligge i området ved den forholdsvis nye bygning til Byggeri og Anlæg på Thomas Manns Vej. Bygningsstyrelsen er bygherre og ejer af den nye bygning, mens Aalborg Universitet er lejer og slutbruger. llustration: COBE

AAU Science & Innovation Hub. Illustration: COBE

Bygningsstyrelsen forventer senere at udbyde projektet i hovedentreprise på baggrund af et dispositionsforslag med en efterfølgende samprojekteringsfase mellem hovedentreprenøren og totalrådgiver.