30.10.15 14:36

Danmark skal føre an i bæredygtigt byggeri

Klima-, energi- og bygningsministeren vil have Danmark i front på markedet for bæredygtige løsninger i byggeriet. Også Dansk Byggeri ser et stort potentiale og forventer, at markedet for bæredygtigt byggeri vil vokse.

Energistyrelsen har nu leveret to nye efterspurgte værktøjer, som kan være med til at afklare, hvad det vil sige at være et bæredygtigt byggeri. For det første får byggebranchen et værktøj, der kan hjælpe med at beregne byggeriets levetidsomkostninger og for det andet et værktøj, der kan beregne byggeriet miljøpåvirkning.


"Vi skal nu lære disse værktøjer nærmere at kende, men der er ingen tvivl om, at der har været stor usikkerhed om definitioner og så videre, og derfor håber vi på, at en officiel definition kan blive et effektivt dansk styringsredskab, der også kan bidrage til at sikre en dansk styrkeposition på området," siger branchedirektør Jette Snoer, Danske Byggematerialer under Dansk Byggeri.


For Dansk Byggeri er det afgørende, at der kommer til at ske en konkretisering af begreberne, så de centrale begreber kommer til at stå skærende skarpe. Hertil kommer behovet for at sigte langsigtet, så byggeriets kunder også bliver gjort begribelige med fordele ved at tænke bæredygtigt, inden et byggeri påbegyndes.


"Og de centrale begreber er økonomi og miljø. Det er heldigvis også kernen i udspillet, og det handler nu om at få det gjort attraktivt at kaste sig ud i produktion af bæredygtigt byggeri. Vi skal så håbe på, at bygherren med en totaløkonomisk beregning af byggeriets levetidsomkostninger vil vælge de løsninger, som på lang sigt giver den bedste balance mellem investering og kvalitet i forhold til anlæg, drift, renovering og energiforbrug," siger Jette Snoer og fortsætter:


"Det vil være helt tosset, hvis ikke danske producenter og udførende griber bolden. Vi har historisk været dygtige til at vise vej på fx energiområdet, og det skal vi fortsætte med. De nye dimensioner, som bæredygtighed omfatter, vil forhåbentlig appellere til de virksomheder, der tør at være ”first-movers” og forhåbentlig vinde derved."


Jette Snoer understreger samtidig, at det er vigtigt, at hele branchen finder fokus og bidrager til at trække i den rigtige retning.


"Alle, eller så mange som muligt, skal være med. Og i den forbindelse er det vigtigt, at hvert enkelt led i processen kan se ideen, formålet og nytten af indsatsen. Det arbejde tør jeg godt love, at Dansk Byggematerialer vil hjælpe til med," slutter Jette Snoer.Nærmere information:
Danske Byggematerialer
Branchedirektør Jette Snoer
Telefon 40 10 07 66

For Dansk Byggeri er det afgørende, at der kommer til at ske en konkretisering af begreberne, så de centrale begreber kommer til at stå skærende skarpe. Hertil kommer behovet for at sigte langsigtet, så byggeriets kunder også bliver gjort begribelige med fordele ved at tænke bæredygtigt, inden et byggeri påbegyndes.