20.09.17 17:03

Danske byer leverer klimaløsninger i verdensklasse

Gladsaxe og København repræsenterer nogle af de mest innovative klimaløsninger i verden, viser den nye Cities100-rapport, som udkommer i dag. Rapporten præsenterer 100 af de mest banebrydende klimaløsninger fra byer verden over.

De voldsomme orkaner, vi har oplevet dette efterår, sætter en tyk streg under det akutte behov for at sikre verdens byer mod oversvømmelser og andre naturkatastrofer. At der også i Danmark er løsninger, som kan inspirere, fremgår af den nye Cities100-rapport, som udkommer i dag. Her præsenteres 100 af de bedste klimaløsninger fra verdens byer.

Både Gladsaxe og København er repræsenteret i kategorien ”klimatilpasning”.

Gladsaxe kommune har med det ambitiøse klimakvarter i Høje Gladsaxe formået at klimatilpasse et stort område i Gladsaxe, skabe bedre vilkår for områdets plante- og dyreliv og gøre området mere attraktivt for sports -og fritidsaktiviteter. I Københavns Kommune har man oprettet et videndelingssamarbejde med New York City for at løse fælles problemer forårsaget af ekstremt vejr. New York anvender for eksempel Københavns metoder mod skybrudsoversvømmelser, mens København henter inspiration fra New Yorks kystsikring.

Begge projekter formindsker samtidig byernes klimaaftryk – Gladsaxe ved at konvertere bilister til cyklister med dets nye cykelsti, og København ved at bygge grønnere områder, som kan absorbere overskydende vand.

Foruden de to klimatilpasningsløsninger fra København og Gladsaxe er København også repræsenteret i kategorien ’energi’ med deres energioptimeringsprojekt i kommunale bygninger. (Læs mere om projekterne faktadelen nedenfor).

Udgivet af C40 og Sustainia – støttet af Realdania

Løsningerne i Cities100-rapporten kommer fra byer over hele verden, og er nøje udvalgt af eksperter fra det internationale storbynetværket C40 og tænketanken Sustainia. De udgiver rapporten for tredje år i træk med støtte fra Realdania.

Download Cities100-rapporten 

Kilde: Realdania

Gladsaxe kommune har med det ambitiøse klimakvarter i Høje Gladsaxe formået at klimatilpasse et stort område i Gladsaxe, skabe bedre vilkår for områdets plante- og dyreliv og gøre området mere attraktivt for sports -og fritidsaktiviteter. Foto: Gladsaxe Kommune.

I Københavns Kommune har man oprettet et videndelingssamarbejde med New York City for at løse fælles problemer forårsaget af ekstremt vejr. New York anvender for eksempel Københavns metoder mod skybrudsoversvømmelser, mens København henter inspiration fra New Yorks kystsikring.Foto: Københavns Kommune.