25.01.18 09:56

Danske Malermestres Farvepris

»FARVER BRUGT NYSKABENDE, SOM KUNST ELLER KOMMUNIKATION I BYGGERIET – DET SÆTTER VI PRIS PÅ!« Farver giver liv og sjæl i et byggeri. For folk, der færdes og bor i et byggeri, er det væsenligt, at bygningen ikke bare er farvesat tilfældigt og i sidste øjeblik.

Prisen har til formål at fremme malerfagets interesser ved at belønne initiativer, der er til glæde for faget.

I bedømmelsen fokuseres der på, at byggeriets farvesætning er gjort til en central og fremtrædende del af projektet. Det er afgørende for tildelingen af prisen, at malerarbejdets udtryk og brugen af farver er en del af bygningen på lige fod med arkitektur, materialevalg, inventar etc.
Der lægges vægt på, at farvesætningen er innovativ, fortæller en historie, udfordrer og inspirerer.
Der uddeles for en sum op til kr. 150.000 én gang om året og prisen kan tildeles flere modtagere. Der  Ansøgere indkaldes ved årsskiftet med frist senest i januaur det pågældende år, og der er altid overrækkelse i begyndelsen af maj.

Prisen blev indstiftet i 2006 af Kirsten og Freddy Johansens Fond og blev første gang uddelt i 2007. Freddy Johansen er tidligere malermester.

>> Hent folderen Farveprisen 2018

Yderligere information, kontakt:

Danske Malermestre
Tlf. 32630370  -  Fax 32630399
e-mail: redaktionen@malermestre.dk
web: www.malermestre.dk

Læs mere om Danske Malermestre på HFB.dk

Fra Farveprisen 2016. Foto: Danske Malermestre.

Fra Farveprisen 2017. Foto: Danske Malermestre.