15.09.17 14:48

De nominerede til Byplanprisen fundet

De nominerede til Byplanprisen 2017 er... Odense Kommune, Naturbydelen Ringkøbing K og Banebyen i Viborg Kommune

De nominerede til Byplanprisen 2017 er:

  • Odense Kommune nomineres for områdefornyelsen på Østerbro, hvor der er skabt nye grønne forbindelser samt fysiske og sociale rammer for alle samfundsgrupper. Bydelen har i mange år været lidt forsømt og var ved områdefornyelsens start præget af utryghed, nedslidning og sociale problemer
     
  • Naturbydelen Ringkøbing K nomineres for et flot åbningsgreb i forbindelse med udviklingen af en ny bydel. I de fleste projekter starter man med at bygge huse og anlægge veje, hvorefter de grønne arealer mellem husene bliver etableret. I Naturbydelen Ringkøbing K er det første skridt et attraktivt naturområde med høj herlighedsværdi og adgang for alle.
     
  • Banebyen i Viborg Kommune er nomineret for arbejdet med strategisk planlægning og fortætning nær stationen. Kommunen har nedsat et Banebyråd for at få gang i sagerne. I rådet sidder politikere, større grundejere, private udviklere, bygherrer m.fl. – og rådet har haft afgørende betydning. Den dynamiske samarbejdsform og den proaktive planlægning har skabt lokal udvikling.

Direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium, uddyber.

"De tre nominerede projekter er meget forskellige og giver samlet et rigtigt godt billede af, hvor mange elementer og facetter, der har betydning, når vi skal udvikle og omdanne vores byer med afsæt i nytænkning. Det handler bl.a. om social bæredygtighed, samspillet med naturen og om nye samarbejdsformer med private. Det er tre meget inspirerende projekter som i høj grad fortjener nomineringen til Byplanprisen."

Læse mere om Byplanprisen 2017

Kilde: www.byplanlab.dk

Odense Kommune nomineres for områdefornyelsen på Østerbro.

Proaktiv planlægning, Viborg Baneby. Nomineret til Byplanprisen. Visualisering: Cubo Arkitektkter.