27.11.17 11:00

De Vedligeholdelsesfri Huse

Levetid og vedligeholdelse er væsentlige faktorer, når det gælder om at reducere et hus' CO2-udledning. Derfor er der god ræson i at øge et hus' levetid fra de typiske 50 år til det tredobbelte. Hvis et hus kan opnå en levetid på 150 år og desuden ikke kræver vedligeholdelse de første 50 år, spares lige så meget CO2, som det ville kræve at opføre op til tre nye huse.

Derfor er der god ræson i at øge et hus' levetid fra de typiske 50 år til det tredobbelte. Hvis et hus kan opnå en levetid på 150 år og desuden ikke kræver vedligeholdelse de første 50 år, spares lige så meget CO2, som det ville kræve at opføre op til tre nye huse.

I de to Vedligeholdelsesfrio Huse har der været fokus på særligt to faktorer: Dels på at begrænse CO2-udledningen i forbindelse med de materialer, der bruges til vedligeholdelse, og dels på at øge husets forventede levetid, så man får 'mere gavn' af den CO2, som er bundet i konstruktionen, ved at man kan udskyde eller helt spare at bygge et nyt hus.

Det ene projekt - Tradition - har samlet og anvendt kendte og klassiske byggematerialer og metoder, mens det andet - Fornyelse - har anvendt ny viden og teknik.

De vedligeholdelsesfri huse har to mål: Dels at man som ejer ikke skal røre huset i en periode på mindst 50 år; det vil sige reelt vedligeholdelsesfrit, og dels at huset opnår en lang levetid på 150 år.

SBI's beregninger viser bl.a., at CO2-udledningen fra vedligeholdet kan sænkes med op til 30 procent i husets levetid, og at den længere levetid samlet betyder at den årlige CO2-udledning mindskes med 50 procent. Det sidste skyldes, at den CO2-tunge del - konstruktionen - fordeler sig ud over flere år, idet huset ventes at holde mindst 30 år længere, end det er standard i dag.

TRADITION

Arkitekt: LETH & GORI / Ingeniør: Buro Happold Aps / Entreprenør: Ebbe Bernth Murer og tømrer / Konsulent: Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg / Videnspartnere: Statens Byggeforskningsinstitut AAU, MURO, Nini Leimand, KADK - Institut 2. Foto: Jesper Ray

Det Vedligeholdelsesfri Hus' mest bemærkelsesværdige element er dets ydermure, som er en halv meter tykke. De består af massive mure, opbygget som såkaldt 'fletmurværk'. Denne metode er en genopfindelse af en byggeteknik, som allerede var kendt under romerne. Det Vedligeholdelsesfri Hus gør overalt brug af traditionelle materialer og metoder med det formål at eliminere de dårlige erfaringer i nybyggeriet og i stedet fokusere på viden det bygningshistorie arkiv gemmer.

Læs mere
- om huset i bogen "Det Vedligeholdelksesfri Hus - murværk, der holder"
- om det samlede projekt i den Livscyklusvurdering (LCA), som Statens Byggeforskningsinstitut har udgivet: LCA rapporten

Se billeder og film
-
 om huset og processen
  

FORNYELSE

Arkitekt: Arkitema Architects / Ingeniør: Sloth Møller / Entreprenør: Enemærke & Petersen A/S / Videnspartnere: Statens Byggeforskningsinstitut AAU. Foto: Jesper Ray.

Det Vedligeholdelsesfri Hus er såvel arkitektonisk som konstruktivt en gendigtning af det historiske danske længehus, hvor taget traditionelt har spillet en væsentlig rolle som beskyttelse af ydermure, vinduer, døre og resten af huset.
Her i den moderne udgave er taget blot blevet til en 'glashud', der vokser ud over hele huset og som klimaskærm - i ordets egentlige forstand - yder en effektiv beskyttelse af husets organiske og nedbrydelige materialer. Det giver vinduer og døre omtrent dobbelt så lang levetid som i mange nye huse, hvor et design helt uden udhæng er moderne, og hvor de sårbare bygningsdele er direkte udsat for vejr og vind. 

Læs mere
Se billeder og film

Kilde: Realdania -  realdania.dk 

 

 

Tradition: Overalt er der brugt traditionelle materialer og metoder med det formål at eliminere de dårlige erfaringer i nybyggeriet og i stedet fokusere på viden det bygningshistorie arkiv gemmer. Foto: Jesper Ray

Det Vedligeholdelsesfri Hus' mest bemærkelsesværdige element er dets ydermure, som er en halv meter tykke. De består af massive mure, opbygget som såkaldt 'fletmurværk'. Foto: Jesper Ray

Fornyelse: Realdania By & Bygs vedligeholdelsesfrie hus opført i moderne materialer. Her måtte man kort efter opførelsen udskifte alle MgO-plader. Men huset betegnes nu som vedligeholdelsesfrit i 50 år og har en levetid på 150 år. Foto: Jesper Ray.

SBI's beregninger viser bl.a., at CO2-udledningen fra vedligeholdet kan sænkes med op til 30 procent i husets levetid, og at den længere levetid samlet betyder at den årlige CO2-udledning mindskes med 50 procent.