24.10.17 12:44

Det er krævende at bygge bæredygtigt

Ny undersøgelse fra byggemarkedskæden STARK viser at en stor del af håndværkerne oplever, at det er krævende at bygge bæredygtigt. For meget tid på administration og for lidt viden angives som nogle af de største udfordringer, der står i vejen for at vælge bæredygtighed blandt de små og mellemstore udførende i branchen.

De små og mellemstore virksomheder tegner sig for en betydelig del af det samlede byggeri i Danmark. Og her kan bæredygtigt byggeri være en krævende opgave. Det viser en dugfrisk undersøgelse, foretaget i september måned af byggemarkedskæden STARK blandt 1.700 kunder, hvoraf 922 af respondenterne er små og mellemstore håndværksvirksomheder.

I undersøgelsen spørges ind til håndværkernes holdninger til bæredygtighed og hvilke udfordringer, de typisk møder i dagligdagen.

Bæredygtighed – kun for de store spillere?

Fire ud af ti håndværkere i undersøgelsen peger på, at en af de største udfordringer ved bæredygtighed er, at det er tidskrævende på grund af ekstra administration. Dertil angiver næsten 60%, at manglende viden er en udfordring.

"Undersøgelsen er interessant, fordi den kaster lys over en del af branchen, som ofte bliver glemt, når visionerne for bæredygtighed bliver formuleret, nemlig de små og mellemstore håndværksvirksomheder," siger Britta K. Stenholt, CEO i STARK.

"Svarene i undersøgelsen viser også en sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og holdningen til bæredygtigt byggeri; Jo større virksomheden er, desto mere positivt stemt er man. Så noget tyder på, at bæredygtighed indtil videre mest er for de største spillere i branchen," konstaterer hun.

Mere information og simple retningslinjer

I undersøgelsen svarer over halvdelen af håndværkerne i de små og mellemstore virksomheder, at de ofte eller altid tænker på bæredygtighed, når de skal vælge byggematerialer. De har med andre ord stor interesse for bæredygtighed, de tænker over emnet, men de oplever også udfordringer, når det skal omsættes til praksis i hverdagen på byggepladsen.

Den tendens kan Kasper Lynge godt genkende. Han er bæredygtighedsekspert og har i en årrække arbejdet med bæredygtighed i praksis, blandt andet fra netværket InnoBYG og nu på Aarhus Universitet, hvor han er udviklingschef for byggeområdet på Ingeniørhøjskolen.

 "Bæredygtighed er et komplekst begreb, som består af mange forskellige elementer, fx påvirkningen af miljøet, men også den menneskelige påvirkning. Så hvor skal man starte som mindre virksomhed, hvis man gerne vil bygge bæredygtigt," spørger Kasper Lynge, og tilføjer:

"Alle byggevirksomheder arbejder allerede med bæredygtighed, som en del af det gode håndværk. Fx bygger man allerede energieffektivt, når man isolerer. Man sikrer et bedre indeklima, når man udskifter gamle vinduer med nye. Der, hvor man ofte kommer til kort, er hvordan man samler delelementerne i et samlet bæredygtighedsfokus. Det kræver viden, men også hjælp. Vi ved fx ikke meget om, hvordan de enkelte byggematerialer påvirker miljøet eller indeklimaet, hvordan skal den mindre virksomhed så vide det? Vi har brug for information og nogle simple retningslinjer for at det bliver nemt at tænke i bæredygtige processer og materialer for den enkelte håndværksmester."

Hele branchen har et ansvar

"Branchen som sådan har en udfordring, når de små og mellemstore håndværksvirksomheder oplever, at det ikke er nemt at vælge den bæredygtige vej. Vi skal hjælpe håndværkerne og skabe nogle rammer, der gør, at håndværkerne fx undgår at skulle afse uforholdsmæssigt megen tid foran computeren med at dokumentere de løsninger, de bruger, når de i stedet kunne bruge tiden ude på byggepladsen med at skabe værdi for deres kunder, siger Britta K. Stenholt.

Spørgsmålet er så, hvem i branchen der skal løfte det ansvar og hjælpe de små og mellemstore virksomheder på vej mod en mere bæredygtig hverdag? Her findes der ikke et entydigt svar, for alle parter har et ansvar for at hjælpe udviklingen på vej:  

"Samarbejdet på tværs af værdikæden er altafgørende. Og så ville det være hjælpsomt, hvis man fra politisk side skruer lidt på nogle håndtag, der kan skabe bedre rammer - så også de små og mellemstore spillere i branchen får reelle incitamenter til at bygge bæredygtigt," slutter Britta K. Stenholt.

I forlængelse af undersøgelsens resultater inviterer STARK op til debat under den bæredygtige byggeevent Building Green, hvor et panel bestående af aktører i branchen vil diskutere bæredygtighed i hverdagen på byggepladsen. Det foregår den 2. november i Forum kl 11.30.

Yderligere information, kontakt:

STARK
Anne Høeg, PR- og kommunikationsmedarbejder
telefon 8252 3409 // anh@stark.dk

STARK har gennemført en undersøgelse blandt deres kunder, hvor der spørges ind til håndværkernes holdninger til bæredygtighed og hvilke udfordringer, de typisk møder i dagligdagen. Foto Stark.