02.10.17 13:46

Drejebog: Bygning af små billige boliger

- Resultat af pilotprojekt om medbyg af små billige boliger til unge hjemløse, SBI 2017:12, 1. udgave 27.09.2017

Der er behov for små billige boliger til personer med lille betalingsevne. Denne drejebog forklarer, hvordan samarbejdet om at planlægge, bygge og drive disse boliger kan foregå. Den kan bruges af ledere, udviklingsteams og andre aktører, der udvikler små billige boliger med en husleje ned til omkring 2.000 kr./måned.

I drejebogen er vist eksempler på rundbordssamtaler med forskellige aktørgrupper om planlægning af fem forskellige byggesager. Drejebogen forventes anvendt og videreudviklet i projekterne Hjem for Alle alliancen, BOLIG 2.000 og Modulforsøg med billige boliger i tomme bygninger.

Drejebogens formål, anvendelse og videreudvikling

Drejebogens formål er at give en fælles struktur og vejledning i planlægning, bygning og drift af små billige boliger, som man i byggesager kan bruge til:

  • At finde løsninger til bygning og drift af små (fx under 25-30 m²) billige (fx ned til omkring 2.000 kr./måned) boliger til forskellige målgrupper (fx hjemløse, flygtninge, studerende og ældre) med lille betalingsevne. 
  • At støtte sagens professionelle og frivillige aktører i deres fælles opgaver og forbedre deres samarbejde gennem byggeriets faser fra idé til langsigtet anvendelse, så det kommer beboerne til gode. 
  • At fremme udviklingen af bedre boliger og processer på landsplan ved strukturering af erfaringsopsamling og vidensdeling, hvor man kan overføre erfaringer mellem forskellige byggesager, aktører og beboere. 

Drejebogen skal altså udfylde det tomrum der i dag er mellem ’store og faste’ boliger og det at bo i telte, hos venner eller på gaden. Samtidig skal den hjælpe med at gøre byggeprocessen gennemskuelig for aktørerne, samtidig med at myndighedskrav og beboernes boligbehov opfyldes.

 

Download publikation: Drejebog: Bygning af små billige boliger - Resultat af pilotprojekt om medbyg af små billige boliger til unge hjemløse