29.11.17 16:40

"Elarbejder - illustrationer" i høring

"Elarbejder - illustrationer" er en samling af illustrationer, der viser, hvorledes elarbejder skal udføres, og hvad der er god håndværksmæssig praksis inden for elfaget. Publikationen er i høring indtil den 8. december 2017.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører – FRI og Elinstallatørernes Landsforening –– ELFO (i dag Tekniq) har stået bag udgivelsen af bogen "Elarbejder – Illustrationer og vejledning", der er en samling af illustrationer, der viser, hvorledes elarbejder skal udføres, og hvad der er god håndværksmæssig praksis inden for elfaget.

Bogen blev til, da Foreningen bips (i dag: Molio) udsendte den første beskrivelsesanvisning for el i 1996 og som en del af denne. I 2002 blev beskrivelsesdelen og illustrationerne adskilt, men der er en tæt sammenhæng mellem beskrivelsesanvisningen B2.450 og Illustrationsbogen. Og i basisbeskrivelsen henvises direkte til illustrationsbogen.

I takt med de ændringer, der er sket løbende i forhold til krav i lovgivningen, og i forhold til den udvikling, der er sket inden for elmateriel og praksis i udførelsen, er det besluttet, at bogen nu skal opdateres.

FRI og Tekniq har ikke længere ønsket at stå bag udgivelsen og har rettet henvendelse til Molio om at stå for denne.

Molio står således nu for opdateringer og udgivelse, og denne version er således den første udgivelse i Molio regi.

Tankerne bag revisionen har været, at bogen skulle opdateres rent fagligt i forhold til reglements- og materialekrav samt den viste praksis for udførelsen. Det er ligeledes besluttet, at bogen fremadrettet skal ligge i en elektronisk version svarende til Molios beskrivelsessystem i øvrigt, hvilket ligeledes er tilføjet som et element i den reviderede udgave.

Den nu udsendte opdatering er alene en opdatering af den tidligere udgave. Tegninger og skitser er opdateret, og en del forældede illustrationer er taget ud af bogen, men der er ikke indarbejdet nye tiltag. Det har ikke været muligt.

Strukturen i denne udgivelse er dog forberedt med henblik på, at der i forbindelse med en senere udgivelse og revision skal ske nogle tilføjelser inden for flere områder, specielt inden for de svagstrømstekniske områder.

Det er således et ønske, at man bakker op om bogen, og ikke mindst bidrager med tiltag og forslag til en løbende forbedring og udvikling med henblik på til stadighed at løfte kvaliteten inden for elfaget.

Download publikationen her

Hent publikationen Elarbejder - illustrationer

Høringssvar

Benyt denne skabelon til høringssvar.

Høringssvar skal sendes til direktør Christian Lerche på cl@molio.dk 

Der er frist for høringssvar den 8. december 2017.

"Elarbejder - illustrationer" er en samling af illustrationer, der viser, hvorledes elarbejder skal udføres, og hvad der er god håndværksmæssig praksis inden for elfaget.