13.02.08 00:00

ENERGIBESPARELSER I ETAGEBOLIGER – NY PUBLIKATION

Energibesparende foranstaltninger er en af de mest rentable ejendomsforbedringer, der kan foretages. Men desværre har der været for lidt fokus på dette forhold i de senere år, hvilket viser sig ved at det er svært at finde materiale om emnet.
Derfor har Økologisk Råd udgivet hæftet ”Guide til energiforbedringer af etageboliger”(61 sider), der for første gang giver en samlet fremstilling af de mange muligheder, der eksisterer for energiforbedringer i eksisterende etageboligbyggeri. Målgruppen er i første række beboere, ildsjæle, bestyrelser og boligforeninger. 
Publikationen foreligger i to versioner – en trykt version samt en version på internettet, hvor der gøres mere ud af de tekniske muligheder og beskrivelser. 
Hæftet følger op på tidligere udgivelser, bl.a. ”Guide til energiforbedring af din bolig”, som retter sig mod enfamiliehuse, og ”Den Grønne Bygherrevejledning” og ”Lavenergibygninger”, som retter sig mod nybyggeri, samt ”Anbefalinger for bæredygtigt byggeri”, som er mere generel.  


Hæftet er gratis. Det kan frit downloades eller bestilles hos:
Det Økologiske Råd,
tlf. 33 18 19 33, e-mail:
info@ecocouncil.dk

Download hæftet her
Guide til energiforbedringer.pdf