19.06.15 08:20

EUDP støtter fremtidens energiteknologiske løsninger

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har givet tilsagn til i alt 42 projekter i forbindelse med første ansøgningsrunde i 2015. Projekterne bliver startet op i løbet af et par måneder, og hovedparten forventes afsluttet i løbet af tre til fire år.

Bestyrelsen i EUDP har mandag d. 15. juni truffet beslutning om at give tilsagn til 42 projekter – heraf 24 ordinære EUDP-projekter. For to af de 42 projekter skal forskellige forhold afklares nærmere, inden endeligt tilsagn besluttes.

Bestyrelsen har samtidig besluttet støtte på syv mio. kr. til fire projekter i særpuljen for bølgeenergi og på 7,5 mio. kr. til tre projekter i særpuljen for geotermi og store varmepumper. Endelig har bestyrelsen truffet afgørelse om støtte på ca. 10 mio. kr. til 12 internationale vidensdelingsprojekter i regi af International Energy Agency (IEA).
I alt havde 84 projekter søgt om støtte for samlet 580 mio. kr. i ansøgningsrunden.

Flest energieffektivitet-projekter

Af 24 ordinære EUDP-projekter, der modtog støtte, var de 9 inden for kategorien energieffektivitet. Energieffektivitet er dermed topscorer målt på antal projekter. Området er udpeget af de danske energiforskningsprogrammer som et af tre prioriterede indsatsområder, der fortjener særlig opmærksomhed.

Bestyrelsesformand for EUDP, Torkil Bentzen, siger:

"En øget energieffektivitet er et afgørende element i indsatsen for at bygge et samfund op omkring vedvarende energi på omkostningseffektiv vis. En øget energieffektivitet for den enkelte virksomhed betyder desuden en forbedret konkurrenceevne og gør virksomheden mindre sårbar over for svingende energipriser. Derfor er det vigtigt, at vi investerer i udviklingen af energieffektive løsninger."

Fortsat mulighed for støtte i 2015
Næste ansøgningsfrist til EUDP programmet er den 10. september 2015. Programmet har ca. 150 mio. kr. til rådighed til finansiering af nye energiteknologier i 2015’s anden ansøgningsrunde.

Oversigt over støttede projekter, oplysninger om næste ansøgningsrunde og om informationsmøder kan findes på EUDPs hjemmeside

 

Kilde: Energistyrelsen