27.10.17 14:29

Få inspiration til ny indretning af tomme grunde

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udgivet to nye publikationer om indretning af tomme grunde. Målet er, at de skal hjælpe og inspirere kommunerne til indretning af nye byrum og dermed bidrage til at skabe nyt liv og ny udvikling i de mindre byer.

Inspirationskataloget ”Ny anvendelse af tomme grunde” viser en række gode eksempler på indretning af nye byrum. Eksemplerne er fra forskellige kommuner rundt om i landet. 

Inspirationskataloget henvender sig primært til kommuner, der med byfornyelsesstøtte iværksætter nedrivninger og omdanner de tomme grunde til nye byrum. Indretningen af byrummene sker ofte i tæt samarbejde med lokalsamfundet. 

Drejebogen ”Nye ejerskaber til tomme grunde” hjælper kommunerne med at finde formen til ejerskabet eller brugsretten til de tomme grunde. Hjælpen ligger bl.a. i eksemplerne på standardkontrakter til salg og brugsret. Kommunerne kan bruge disse i forbindelse med overdragelse af tomme grunde. 


Drejebogen er udarbejdet i samarbejde med Vordingborg Kommune, der har gode erfaringer med håndteringen af tomme grunde. 

 

Hent inspirationskataloget og drejebogen her:

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Inspirationskataloget ”Ny anvendelse af tomme grunde”

Drejebogen ”Nye ejerskaber til tomme grunde”