30.10.17 15:12

Forslag til fremme af selektiv nedrivning

I regi af "Partnerskab for bæredygtigt byggeri og affaldsforebyggelse" er der gennemført et projekt, der udkrystalliserer muligheder for at udbrede en praksis omkring selektiv nedrivning i bygge- og anlægsbranchen.

Ved selektiv nedrivning nedtages bygningen på en måde, der sikrer, at materialerne i bygningen sorteres korrekt og så vidt mulig efterfølgende anvendes på ny. Materialer, der indeholder problematiske stoffer, udsorteres til bortskaffelse, hvormed de problematiske stoffer fjernes fra affaldsstrømmen.

Intentionen med projektet har været at inddrage repræsentanter fra alle led i værdikæden for bygge- og anlægsbranchen - i første omgang med særlig fokus på bygherrer og nedrivningsentreprenører. En opfølgende proces vil sikre, at grundlaget for det videre arbejde er repræsentativt for hele bygge- og anlægsbranchen.

Projektet har identificeret 3 konkrete forslag, der vurderes at kunne bidrage til at udbrede selektiv nedrivning. I de 3 forslag indgår nærmere retningslinjer for at udføre selektiv nedrivning, at der udarbejdes en miljø- og ressourceplan forud for nedrivningen, og at virksomheder, der foretager nedrivning, skal være omfattet af en godkendelsesordning.

Resultatet af projektet og den opfølgende proces skal bidrage til udgangspunktet for det videre arbejde i ministeriet i forhold til, at fremme nyttiggørelsen af bygge- og anlægsaffald. I projektet peges der på følgende 3 konkrete forslag:

  • fastlæggelse af nærmere retningslinjer for udførelse af selektiv nedrivning
  • krav om bygherres forpligtelse til at udarbejde en miljø- og ressourceplan samt krav om, at bygherre tilknytter en uddannet miljø- og ressourcekoordinator
  • godkendelsesordning for virksomheder, der udfører nedrivningsarbejde

Rapporten er tænkt som et input til, hvordan man kan sikre en gennemførelse af selektiv nedrivning.

Download publikation

Kilde:  Miljøstyrelsen 

Projekt om selektiv nedrivning, Miljøprojekt nr. 1962, Oktober 2017