27.04.17 08:52

Forureninger mellem lejligheder

Undersøgelse af metoder til tætning og reduktion af overførsel af forureninger fra tobaksrøg mellem lejligheder i ældre etageboliger

SBi 2017:05 om reduktion af overførsel af forureninger mellem lejligheder, Fase 2

Denne rapport fremlægger resultaterne af en feltafprøvning af en metode til at nedbringe luftoverførslen mellem etageboliger.

Feltafprøvningen viser, at ved at tætne etageadskillelsen med en særlig membran kan man halvere overførslen af ultrafine partikler fra en underliggende til en overliggende lejlighed. Den anvendte membran af fabrikatet cTrap er dermed et lovende bud på en metode til at reducere naborøg i etageboliger.
Forskere: Alireza Afshari, Niels Christian Bergsøe, Ahsan Iqbal

Se rapporten 'Reduktion af overførsel af forureninger mellem lejligheder, Fase 2' (2017)

Nærmere information, kontakt:

Statens Byggeforskningsinstitut 
Telefon 9940 2525 
mailsbi@sbi.aau.dk