13.09.17 10:47

Fra i dag kan regnen komme an i Kokkedal

Når et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter i dag indvies, er det ikke kun en masse regnvandsbassiner og vandtekniske løsninger, der står færdige. Klimatilpasning Kokkedal viser, hvordan en hel bydel kan blive mere attraktiv og bedre at bo i, hvis man klimatilpasser på den rigtige måde.

I 2007 gik Usserød Å over sine bredder. I 2010 skete det igen. Regnmasserne skabte massive oversvømmelser, og borgeres hjem og kældre fik skader. Det fik Fredensborg Kommune til at etablere et unikt partnerskab med almene boligorganisationer, forsyningen og fonde, der satte sig for både at beskytte bydelen mod oversvømmelser og skabe nye attraktive udearealer.

Et spydspidsprojekt for kommunernes klimatilpasning

Klimatilpasning Kokkedal har fra begyndelsen været tænkt stort. Med et budget på hele 145 mio. kr. og 35 anlægsprojekter, er projektet et af de allerstørste og mest komplekse klimatilpasningsprojekter, der er realiseret i Danmark. Projektet har dermed også været et spydspidsprojekt, som har givet andre kommuner rundt om i landet mod på og inspiration til at gå i gang med deres egne klimatilpasningsprojekter. 

Bedre byrum

Ud over at skabe plads til den øgede mængde regnvand, har projektet forbedret byrumskvaliteten markant. Blandt de mange nye byrum er bl.a. Den Marokkanske Have, Vandhaven, Isflagehaven og Naturhængslet, som er en smuk bred trætrappe, der forbinder boligområderne og den nærved liggende ådal. Derudover er der etableret en ny plads, Bølgepladsen, der ikke alene opsamler regnvand, men som også fungerer til sport som basketball, skateboard og parkour. 

Et bredt samarbejde på tværs

Bag Klimatilpasning Kokkedal står et partnerskab bestående af Fredensborg Kommune, Realdania og de to almene boligorganisationer Boligselskabet Ab Hørsholm Kokkedal v/Bolig­kontoret Danmark samt Boligforeningen 3B. Projektet er derudover støttet økonomisk og udviklet i tæt samarbejde med Lokale og An­lægsfonden, Landsbyggefonden, Fredensborg Forsyning A/S og Statens Kunstfond.
Et projekt som Klimatilpasning Kokkedal kan kun lykkes, hvis mange faggrupper og bygherrer arbejder tæt og godt sammen. Derfor er der med færdiggørelsen af projektet også grund til at fejre, hvordan partnerskaber på tværs af kommune, fonde, virksomheder og organisationer kan skabe unikke resultater.


Læs mere om projektet her.

Kilde: Realdania

 

 

Klimatilpasning Kokkedal har fra begyndelsen været tænkt stort. Med et budget på hele 145 mio. kr. og 35 anlægsprojekter, er projektet et af de allerstørste og mest komplekse klimatilpasningsprojekter, der er realiseret i Danmark. Fotos: Leif Tuxen.

Et projekt som Klimatilpasning Kokkedal kan kun lykkes, hvis mange faggrupper og bygherrer arbejder tæt og godt sammen.