04.11.15 09:30

Fremtidens bydesign testes i København

Vester Voldgade i København bliver i løbet af det næste års tid løftet ind i fremtiden. Et bredt samarbejdsprojekt vil skabe et innovativt byområde til inspiration for resten af landet. I 2017 forventes det at Københavns havns nye vartegn – det såkaldte BLOX projekt, der opføres af Realdania – vil være færdiggjort, men allerede inden vil arbejdet med at skabe en ny type af ophold i Vester Voldgade, ved Rådhuspladsen gå i gang.

Her vil Alexandra Instituttet, sammen med førende virksomheder inden for byudvikling og involvering af borgere skabe et bud på, hvordan fremtidens digital-fysiske by-design kan fungere og se ud.

Alexandra Instituttets arkitekt og projektleder Liselott Stenfeldt ser frem til samarbejdet og glæder sig over allerede at være godt i gang.

”Vi er meget glade for, at Realdania - ligesom vi - synes, at projektet i Vester Voldgade er en unik mulighed for at vise, hvordan man i fremtiden kan bruge digital-fysiske løsninger i vores byggede miljøer.”
"Vi ser også frem til at arbejde sammen med gruppen af partnere, der jo hver især er eksperter i byer. Partnerne vil hver især bidrage til projektet med det, de er allerbedst til. Undervejs vil partnerne undersøge hvor vidt det, vi udvikler, faktisk er en god løsning for bylivet og menneskerne, der bruger det."

 

Borgerinddragelse og løbende læring

"At arbejde med digital-fysiske installationer i byens rum som et led i byudviklingen er en forholdsvis ny tilgang, og det er derfor en vigtig del af projektet, at vi løbende undersøger, hvordan byens rum og de mennesker, der færdes der påvirkes af vores tiltag," fortæller Senior Green Urban Designer Trine Plambech fra Alexandra Instituttet.

Sammen med de øvrige partnere vil hun studere byens liv og tale med de mennesker, der bor og færdes der. Denne viden vil blive brugt i forbindelse med udviklingen af de digital-fysiske installationer. Vi vil benytte en metode, som kaldes innovativ evaluering. Metoden er udviklet på Alexandra Instituttet og sigter på løbende i projektet at undersøge alle de aspekter, der påvirker den forandring, der finder sted i byrummet. Vi vil indsamle både kvalitative og kvantitative data og bruge den nye viden til løbende at forbedre og udvikle projektet, fortæller Trine Plambech.

Ikke bare en Smart City

Arbejdet i Vester Voldgade går ud på at skabe nye, kreative muligheder for menneskelig interaktion med det fysiske byrum, og det kommer ikke nødvendigvis til at ligne noget, der er set før. Derfor er Smart City heller ikke et dækkende begreb for foretagendet, selvom det ofte bliver brugt om denne slags projekter.
Målet med projektet er dels at tilbyde borgere en række nyttige, sjove og interessante faciliteter i gadebilledet, og dels at skabe mulighed for at kommunen kan blive klogere på sine borgere og deres behov igennem den løbende innovative evaluering. En målsætning er også at fremme en mere bæredygtig social adfærd gennem vejledning og oplysning.

”De digital-fysisk installationer giver os helt nye muligheder for at involvere borgerne og invitere til fx mere bæredygtig adfærd eller nye sociale aktiviteter,” fortæller Trine Plambech.

 

Nærmere information:

Realdania er en forening, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø og har finansieret projektet om fremtidens digital-fysiske by-design. - realdania.dk

Alexandra Instituttet er overordnet projektleder for projektet, som gennemføres i samarbejde med Dansk Arkitektur Center, Design Society, International Federation for Housing and Planning, Kraks Fonds Byforskning, Copenhagen Solutions Lab og Gehl Architects.

- alexandra.dk 

 

 

Vester Voldgade er en unik mulighed for at vise, hvordan man i fremtiden kan bruge digital-fysiske løsninger i vores byggede miljøer.

Realdanias markante byggeri ved København, BLOX. Kreditering: OMA og BLOX.

I 2017 forventes færdiggørelsen af Københavns havns nye vartegn – det såkaldte BLOX projekt, der opføres af Realdania – at være færdiggjort, men allerede i årene forinden vil arbejdet gå i gang med at skabe en ny type af ophold i Vester Voldgade, der ligger lige ved Rådhuspladsen og ned til havnen.