02.01.18 15:21

Håndtering af gipsplader

Vejledningen, Håndtering af gipsplader, beskriver kort, hvilke forholdsregler der skal tages for at minimere tunge løft og belastende arbejdsstillinger.

Denne vejledning gennemgår kort, hvilken planlægning og tekniske hjælpemidler der er nødvendige for at undgå tunge løft og belastende arbejdsstillinger i forbindelse med transport og montage af gipsplader. I dag findes der mange forskellige tekniske hjælpemidler. Vejledningen viser nogle af dem – andre kan ses på hjemmesiden www.bygergo.dk Uanset typen af hjælpemiddel forudsætter brugen af dem, at adgangsvejene er i orden, samt at der er plads til at bruge hjælpemidlet efter hensigten. Vejledningen indeholder derfor også en beskrivelse af de nødvendige overvejelser i forbindelse med projekteringen og planlægningen af projektet. BFA Bygge & Anlæg har desuden udarbejdet en vejledning, som især handler om håndtering af gipsplader i systemvægge. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for området.

Vejledningen giver også eksempler på eksisterende tekniske hjælpemidler.

Alle parter i et byggeri anbefales at udarbejde en arbejdsmiljøpolitik, som konkret indebærer, at byggeriet kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt inden for rammerne af arbejdsmiljøloven.

Hent digitalt materiale (gratis)

Kilde: Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg