01.12.15 15:03

HVORDAN KAN SOLCELLER INTEGRERES I BYERNES RØDE TEGLTAGE?

ARKITEKTKONKURRENCE: SOLCELLER OG TEGLTAGE - Den 8. december 2015 afsløres resultatet af en arkitektkonkurrence, der skal komme med bud på, hvordan solceller kan integreres i røde tegltage på en arkitektonisk overbevisende måde.

Arkitektkonkurrence

Det er en særlig udfordring at få solceller og røde teglstage til at spille arkitektonisk sammen. Derfor gennemføres netop nu en arkitektkonkurrence, som har til formål at tilvejebringe gode skalerbare løsninger til bygningsintegration af solceller på etageejendomme, der står foran en tagrenovering.

Vinderforslag realiseres i 2016

Det er afgørende at finde løsninger, som er konkurrencedygtige prismæssigt, således at det er muligt at realisere projektet. I første omgang skal vinderforslaget således afprøves i andelsboligforeningen A/B Landsdommergården, som ligger i Nordvest-kvarteret i København. Ejendommen er opført i 1938 og er meget repræsentativ for ejendomme fra denne periode. Foreningen står foran en større byfornyelses-renovering 2016 i Københavns Kommune, der blandt andet omfatter tagudskiftning og det er derfor oplagt at kæde renoveringen sammen med integration af solceller i tagfladen.

Involverede parter

Konkurrencen udskrives af Kuben Management i samarbejde med Solar City Denmark, og støttes af Københavns Kommunes Byfornyelsespulje og Realdania. I konkurrencen deltager tre teams, hver bestående af et arkitektfirma og en solcelleleverandør. På arkitektsiden deltager Svendborg Architects, Henning Larsen Architects og Kant Arkitekter, mens solcelleleverandørerne er Solar Elements, Gaia Solar og Komproment.

Dommerpanelet består af repræsentanter fra andelsboligforeningen og deres egen rådgiver, A4 Arkitekter og Ingeniører, samt repræsentanter fra Centerchef for Nye Anlægsprojekter og Område- og Byfornyelse Københavns Kommune, og tidligere stadsarkitekt i København Jan Christiansen.

Forslag præsenteres ved præmieoverrækkelse

Resultatet af konkurrencen offentliggøres den 8. december 2015 kl. 16 ved et arrangement på DAC arrangeret af Solar City Denmark, der inden prisoverrækkelsen afholder en temakonference hvor arkitekterne vil fortælle om de 3 forslag, og Københavns Kommune om konkurrenceprojekternes potentiale for udbredelsen i København.
Mere om arrangementet ved henvendelse til Solar City Denmark og www.solarcitydenmark.dk

 

FAKTA

Kriterier og krav i arkitektkonkurrencen

Konkurrencens deltagere skal byde ind med forslag, der resulterer i den bedst mulige balance mellem:

  • Arkitektonisk helhedsvirkning ved integration af solceller i tegltage, herunder detaljering, farver, refleksion og overgange mellem tag og solceller
  • Effektivt ydende 30 kW solcelleanlæg, der eventuelt skal kunne udvides 
  • God teknisk løsning, med lang levetid og let vedligeholdelse, i form af nem adgang og lange serviceintervaller
  • Pris

Yderligere oplysninger:
Kuben Management, Jakob Klint, telefon 60 29 60 35
Område- og Byfornyelse, arkitekt Rachel MacIntyre, 23 39 55 92 
Solar City Denmark, arkitekt Karin Kappel, telefon 28 59 59 40

 

Det er en særlig udfordring at få solceller og røde teglstage til at spille arkitektonisk sammen. Derfor gennemføres netop nu en arkitektkonkurrence, som har til formål at tilvejebringe gode skalerbare løsninger til bygningsintegration af solceller på etageejendomme, der står foran en tagrenovering.