07.12.17 09:50

Lancering af 'Arkitekturens værdiskabelse'

Debatarrangement og lancering af rapporten ”Arkitekturens Værdiskabelse – Kortlægning af eksisterende viden og fremtidigt potentiale”. Hvordan kan man fremadrettet lave smarte partnerskaber på tværs af sektoren? Og hvordan kan der skabes et fælles sprog og retning når vi snakker om arkitekturens værdiskabelse?

Formålet med arrangementet er at sætte fokus på, hvordan arkitekter, bygningsingeniører, byplanlæggere, bygherrer, kommuner, brancheorganisationer, arkitektstuderende, ingeniørstuderende m.fl. kan bidrage til at skabe værdi i arkitekturen. Hvordan laver vi fremadrettet smarte partnerskaber på tværs af sektoren?

Og hvordan skaber vi et fælles sprog og retning, når vi taler om arkitekturens værdiskabelse? Arrangementet skal være med til at skabe et bedre og bredere grundlag for kvalificerede diskussioner fra branchen selv og udbrede kendskabet til rapporten blandt praktikere og beslutningstagere.

Arkitekturen har en uomtvistelig kulturel og samfundsmæssig værdi. God skolearkitektur bidrager til bedre læring. God hospitalsarkitektur bidrager til hurtigere heling. God boligarkitektur og god byplanlægning bidrager til attraktive kvarterer med liv og sammenhængskraft. Og sådan kan man på en lang række af områder beskrive, hvordan arkitekturen i spændet fra bygningsdesign til planlægning spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe kvalitet i vores liv og et sammenhængende og dynamisk samfund. 

Hent rapporten her

Debatarrangement og lancering af rapporten ”Arkitekturens Værdiskabelse – Kortlægning af eksisterende viden og fremtidigt potentiale”.

Den 18. december i Vejle
Den 20. december i København

 

Kilde: Dansk Arkitektur Center

Foto: Adam Mørk for Realdania