14.08.17 14:15

Letfordampelige forureninger kan spredes via kloaksystemet

Det er i et nyt miljøprojekt undersøgt og beskrevet, hvordan målinger af spredning via kloaksystemet kan udføres.

Der er i projektet beskrevet en metode/retningslinjer til, hvordan målinger af forureningsspredning fra jordforurening til indeklimaet via kloaksystemet skal udføres.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af indsamlede data fra tidligere undersøgelser, som er udført af de danske regioner og rådgivere, udførelse af laboratorieforsøg og feltforsøg på tre forskellige lokaliteter.

Denne projektrapport omhandler målinger i afløbs- og kloaksystemer i forbindelse med indeklimaundersøgelser.

Rapporten tager afsæt i en gennemgang af tidligere udførte undersøgelser i kloaksystemer og resultaterne af disse (fase1). Herefter er der udført en række laboratorieforsøg og feltforsøg (fase 2 og fase 3), som ender ud med en anbefaling (fase 4) til, hvordan man bør måle i kloaksystemet og i forbindelse med dette, hvornår man måler, og hvad man kan bruge resultaterne til. Den primære målgruppe for denne rapport er rådgivere samt medarbejdere hos regioner og kommuner, der arbejder med indeklimaundersøgelser på eller nær forurenede grunde.

Rapporten er endvidere relevant for rådgivere, entreprenører samt medarbejdere hos regioner og kommuner, der arbejder med etablering af byggetekniske afværgeforanstaltninger på forurenede grunde, da afløbs- og kloaksystemer kan fungere som spredningsvej for forureningen til indeklimaet. Projektet er gennemført af Region Midtjylland og NIRAS. Statens Byggeforsknings institut har udført laboratorieforsøgene, og NIRAS har udført feltarbejdet.

Projektet er udført under Miljøstyrelsens Teknologiudviklingsprogram for jord- og grundvandsforurening i samarbejde med Region Midtjylland, der desuden har stillet feltlokaliteter til rådighed. Projektet er samfinansieret mellem Miljøstyrelsen og Region Midtjylland

Download rapporten: Målinger i afløbs- og kloaksystemet ved indeklima-undersøgelser på forurenede grunde

Kilde: Miljøstyrelsen 

Miljørapport nr. 1954, august 2017