27.02.17 16:34

Midlertidigt job blev til et liv med tagmembraner

Peter Kranz, adm. direktør i tagmembranvirksomheden Eurotag Danmark A/S, ville bare hente et par års erfaring i et salgsjob undervejs i karrieren. I stedet blev det til foreløbig 25 år i virksomheden, hvor han i dag er eneejer.

Et job, der egentlig blot var tænkt som en trædesten i karrieren for en ung bygningsingeniør, blev til et helt arbejdsliv i tagdækningsbranchen for Peter Kranz, adm. direktør hos tagpapleverandøren Eurotag Danmark A/S. Onsdag den 1. marts kan han fejre sit 25-års jubilæum i virksomheden. 

Det startede i 1992, da den dengang 29-årige Peter Kranz kom til den erkendelse, at han havde brug for et par års erfaring i en salgsorganisation. Det skulle supplere nogle års arbejde i entreprenørbranchen og udgøre sidste led i en karriereplan, der havde gjort Peter Kranz til tømrersvend som 19-årig og bygningsingeniør som 25-årig.


Peter Kranz vidste, at han ville videre inden for byggesektoren uden at have besluttet sig for præcist hvordan. Men han søgte og fik en ledig stilling hos Eurotag Danmark. Her levede resultaterne i den på det tidspunkt fire år gamle virksomhed ikke op til de daværende svenske ejeres forventninger. Og da talentet og engagementet hos virksomhedens nye mand var overbevisende, fik Peter Kranz snart tilbudt at overtage ledelsen. Lige siden har han stået i spidsen for Eurotag Danmark og blandt andet udviklet virksomheden fra en ren materialeleverandør til også at udgøre den markedsføringsmæssige paraply for tagdækkervirksomhederne i branchenetværket Tæt Tag Danmark. 

- Hvis nogen på det tidspunkt havde forudsagt, at tagpapbranchen skulle blive så stor en del af mit arbejdsliv, havde jeg rystet på hovedet af dem. Sådan så min plan slet ikke ud, men branchen krøb ind under huden på mig, for den er spændende og fuld af dynamik, og jeg har aldrig fortrudt, at jeg blev tagpapmand, siger Peter Kranz.

Ryddede op i organisationen

Peter Kranz tog fat på at rydde op i Eurotag Danmarks organisation og fik stille og roligt vendt udviklingen. Det førte til, at han blev inviteret med i ejerkredsen, hvor han efterhånden øgede sin andel. I dag ejer han hele virksomheden, der er eneimportør af tagmaterialer fra den belgiske producent Derbigum. 

Men Peter Kranz er langt fra kun interesseret i det forretningsmæssige. Han er stærkt optaget af tagbelægningers stadig større betydning for bygningers klimaegenskaber og entusiastisk, når snakken handler om tagdækkerbranchens rekruttering af nye medarbejdere.

- Vi har fantastiske muligheder for at påvirke byggeriet i en mere grøn og bæredygtig retning i kraft af vores produkter. Men som branche er vi udfordret i forhold til at sikre løbende fornyelse af medarbejderstaben. Heldigvis har vi fået etableret tagdækkerfaget som en faglig uddannelse, men vi er nødt til konstant at arbejde for at udbrede kendskabet til tagdækning som et fag med store udviklingsmuligheder, siger han.

Tagpapbranchens frække dreng

Som tømrer og ingeniør er Peter Kranz ikke nem at løbe om hjørner med på fagligheden, og en jordnær og direkte facon har givet ham et ry som tagpapbranchens frække dreng. Peter Kranz har således aldrig været bange for at spille sig selv på banen i en til tider intens branchedebat om tagpapløsninger.

- I tagpapbranchen diskuterer vi tingene, og så længe debatten foregår i en saglig og professionel tone, er det vel i orden ikke altid at være enige om alting. En åben dialog om tingene er med til at udvikle branchen, og det er til gavn for os alle, siger han.

Især miljø- og klimavenlige løsninger med ét lag tagpap har altid været en mærkesag for Peter Kranz. Men i erkendelse af at den danske byggesektors valg ofte er præget af traditioner, har Eurotag Danmark valgt også at tage tolagstagpapløsningen Residek på programmet, og Peter Kranz har bredt sit fokus ud til tagpapbranchens mere overordnede perspektiver.

- Vi har det gode udgangspunkt, at tagpapløsninger stadig oftere er konstruktørernes førstevalg. Det skyldes, at tagpap har udviklet sig fra at være et meget entydigt materiale til en bred vifte af produkter med meget forskellige og meget avancerede egenskaber. Det er til gavn for hele branchen, og jeg er sikker på, at der også fremover vil være plads til og brug for både de traditionelle og de højt udviklede løsninger, som nye materialer giver vores branche, siger han.

Henter inspiration i USA

Peter Kranz’ interesse for innovation inden for tagpap er også baggrunden for, at han tilbringer sin jubilæumsdag på den amerikanske tagdækker-brancheorganisation NRCA’s årlige kongres i Las Vegas. Ifølge Eurotag Danmark-direktøren kan den danske tagdækkerbranche lære meget af NRCA, der har arbejdet for at udvikle tagdækkererhvervet siden 1886 og har flere end 3500 medlemsvirksomheder.

- Danske byggerutiner og -traditioner er rigtig fine, men vi har også brug for udsyn, og den danske byggebranche kan lære rigtigt meget ved at kigge ud over landets grænser, siger han.

Når der skal kobles helt af fra tagbranchen, bruger Peter Kranz helst sin tid på familien, der består af hustruen Valena Coelho og parrets seks sammenbragte børn i alderen fra 11 til 24 år. Især skirejser med østrigske Wagrain som en af de foretrukne destinationer er et hit hos familien Kranz.

Yderligere information, kontakt:

Eurotag Danmark A/S
Peter Kranz, adm. direktør
Tlf. + 45 70 15 15 17
mail: info@eurotag.dk
web: www.eurotag.dk


Se også firmaet optagelse på HFB.dk

Peter Kranz, adm. direktør, Eurotag Danmark A/S