27.04.17 09:00

Modelprogram for demensboliger

I de kommende år bliver vi flere ældre og dermed også flere personer med demens. Faktisk viser tallene, at personer, der lever med en demenssygdom er fordoblet over de sidste ti år, mens det anslås, at omkring 150.000 danskere vil lide af sygdommen om 25 år.

Demens er dog ikke bare en dansk, men derimod en global udfordring, der hvert år rammer 44 millioner mennesker. Det høje antal af personer med demens sætter pres på verdens sundhedssystemer, og overalt spejdes der efter løsninger, der kan skabe et godt og værdigt liv for personer med demens.

Danmark anslås det, at to tredjedel af beboerne på plejecentrene har demens. Alligevel vurderes det, at kun 6.000 ud af 46.000 visiterede plejeboliger er demensegnede. Derfor er der i Danmark, som alle andre steder, et stort behov for flere demensegnede boliger. Og offentlige såvel som private bygherrer står foran en stor udfordring i de kommende år, hvis Danmark fortsat skal være foregangsland for boliger til særlige behov.

Modelprogram for demensboliger er udformet som en guide, der kan hjælpe bygherrerne med udfordringen. Ligesom rådgivere eller ledere af et plejecenter vil kunne få inspiration, råd og eksempler på godt demensbyggeri. Modelprogrammet samler den nyeste viden fra forskning af Statens Byggeforskningsinstitut og Demensalliancen, så denne kan anvendes direkte i hverdagen som et grundlag for, hvilke overvejelser du bør gøre dig, inden du bygger fremtidens demensboliger.

Modelprogram for demensboliger er støttet af Boligfonden Kuben.

Download Modelprogram for demensboliger

 

Nærmere information:
Modelprogram for demensboliger er udgivet af Bygherreforeningen
www.bygherreforeningen.dk