03.11.17 10:12

Multifunktionelt byrum vinder Dansk Landskabspris 2017

Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus vinder Dansk Landskabspris 2017. Vinderprojektet er udført af Schønherr, COBE og TRANSFORM, med Grontmij som ingeniør, Malmos A/S som entreprenør og Københavns Kommune som bygherre.

Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus vinder Dansk Landskabspris 2017. Kulturminister Mette Bock (LA) uddelte prisen til den anerkendte landskabsarkitekttegnestue Schønherr, der sammen med COBE på teamets vegne modtog prisen ved et prisarrangement i Nationalmuseet. Ved arrangementet fik de to øvrige finalister, Vestre Fjordpark og Lindevangsparken, hædrende omtale.

Multifunktionelt byrum

Jurymedlem Bo Holm-Nielsen, landskabsarkitekt MDL og partner i ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, uddyber juryens motivation for at vælge Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus som vinder:

”Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus åbner sig mod omgivelserne, er inkluderende og ikke afgrænsende, som man ellers kunne risikere ved en plads i et så trafikeret kryds. Det succesfulde resultat ses i den flittige brug af hus og forplads, der trods den hårde lokation altid er befolket. Forpladsen er på fineste vis et multifunktionelt byrum, der både rummer opholdsmuligheder og aktivitetsområder, samtidig med at det opfylder nutidens tilgængelighedskrav. Den rumskabende beplantning fremstår med stor frodighed og giver nicher, der tillader trygt ophold. Forpladsens terrasser og bede er sammentænkt med et LAR-anlæg, der både arbejder med nedsivning og forsinkelse. Forpladsen er et moderne anlæg, der slår på klassiske dyder. Som en del af projektet har teamet gennemført en vigtig og grundig borgerinddragelses­­proces, der tjener til inspiration for branchen.”

Prisjuryen 

Prisjuryen for Dansk Landskabspris består af én repræsentant fra de tre organisationer samt to uvildige repræsentanter. Juryen for Dansk Landskabspris 2017 er:

  • Knud W. Ø. Larsen, KWØL Landskab, landskabsarkitekt MDL. MAA - repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder
  • Bo Holm-Nielsen, ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, landskabsarkitekt MDL - repræsentant for Danske Landskabsarkitekter
  • Steen Himmer, Gentofte Kommune, landskabsarkitekt - repræsentant for Park og Naturforvalterne
  • Ane Cortzen, kulturchef for Kähler, arkitekt og grafisk designer - uvildig repræsentant
  • Laura Stamer, arkitekt og arkitekturfotograf – uvildig repræsentant.

Dansk Landskabspris hædrer landskabsarkitektoniske værker eller personer, hvis projekter tjener som inspiration for den overordnede udvikling af landskabsfaget. I år var det 8. gang, at Dansk Landskabspris blev uddelt. 
Læs mere om projektet her

Kilde: Danske Arkitektvirksomheder

Bygning og landskab er udviklet som en sammentænkt helhed, med en høj udveksling mellem ude- og inderum, både fysisk, socialt og visuelt. Foto: Jens Lindne.

Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST Studio.