07.09.17 18:03

Nordhaleøen - Ø mellem Refshaleøen og Nordhavn i stedet for havnetunnel

København døjer med fremtidige udfordringer med dyre stormflodssikringer og infrastrukturprojekter. Nu har byudviklingsvirksomheden Urban Power udarbejdet et foreslag, hvor man i stedet for separate løsninger med havnetunnel og diger tænker udfordringerne sammen.

Kan vi tænke stormflodssikring, trafik og byudvikling sammen, og dermed skabe en endnu bedre og mere bæredygtig hovedstad? Det spørgsmål har tegnestuen URBAN POWER stillet sig selv, og resultatet er projektet ”Nordhaleøen”.

København gennemgår som bekendt store forandringer i disse år. Byen vokser og der kommer mange flere Københavnere til. Dette medfører et øget pres på trafikken, og debatten har igennem længere tid kredset om en mulig havnetunnel øst om hovedstaden. Men fronterne er trukket skarpt op, og man er enten for eller imod et tunnelprojekt. Samtidig er der store bestræbelser på at klimasikre byen og undgå stormflodsoversvømmelser. Kommunen har allerede en plan i ærmet, der inkluderer nye dæmninger både nord og syd for byen.

Stormflodssikring og byudvikling

Det er oplagt at tænke stormflodssikring og byudvikling sammen. At bygge mellem Nordhavnen og Refshaleøen giver ikke kun nye udviklingsmuligheder, det skaber også en mulighed for at få en mere sammenhængende by, hvor det bliver nemt at gå eller cykle fra det ene kvarter til det andet. Nordhaleøen giver mulighed at etablere omkring 900.000 nye m², altså mere end 3 gange så meget som der er planlagt i det omdiskuterede Amager Fælled Kvarter.

Alternativ til havnetunnel

"Hvis vi ser på de planer, der ligger for havnetunnelen, som de ser ud nu, vil den blive en underjordisk omfartsvej til biler med store ar i overfladen i form af afkørselsanlæg, og samtidig vil et større vejanlæg nemt føre til endnu flere biler i bymidten," udtaler Rune Veile, partner i URBAN POWER:

"Vi tror ikke på, at bilerne kan forsvinde fuldstændigt ud af bymidten, men det er vigtigt at tænke i bæredygtig mobilitet, hvor det er nemmere at tage cyklen eller metroen end bilen." 

Med forbindelsen over Nordhaleøen kan der først og fremmest nemt etableres en metrolinje, der forbinder Nordhavnen med Refshaleøen og resten af byen. En ny cykelforbindelse langs en indre lagune med udsigt ind over byen vil skabe en attraktiv cykelrute rundt om byen og understrege Københavns position som bæredygtig cykelby. Der vil stadig være plads til biler, men forbindelsen bliver en neddroslet bygade og reguleres, evt. som betalingsvej.

Et realistisk bud

Der har allerede været diskuteret flere spændende utopiske fremtidsscenarier for udvikling af København ud i Øresund, men ifølge URBAN POWER er dette forslag et realistisk bud, som kan implementeres inden for ganske få år:

"Projektets styrke er, at det ikke forudsætter en havnetunnel. Det vil være langt bedre at vente med en tunnelløsning og se tiden an, inden vi får skabt en ny trafikal situation, vi ikke kender konsekvensen af - Og hvem ved hvad fremtiden vil bringe – måske overhaler teknologien os indenom med noget vi endnu ikke kender til inden havnetunnellen overhovedet er etableret," siger Rune Veile.

Fakta
  • Nordhaleøen skaber et dige til stormflodssikring af København.
    Nordhaleøen udgør et areal på ca. 550.000 m² med mulighed for op til 900.000 m² ny bebyggelse.
  • Øen tænkes at blive et mobilitetshub, hvor metro, cykeltrafik og neddroslet biltrafik tænkes ind i sammenhæng. Og evt også med en ny færgehavn.
  • Der vil stadig være fri passage for sejlbåde og mindre skibe ind og ud af havnen.
  • Udviklingen af Nordhaleøen forudsætter IKKE en fuld havnetunnel. Samtidig kan udviklingen af Refshaleøen også skydes i gang.
  • Nordhaleøen har potentiale til at blive en international showcase indenfor bæredygtighed som f.eks. en energiplus-ø (skaber mere energi end den forbruger)
  • Der kan fx etableres en indre lagune med en attraktiv landskabspark, der vil komme alle københavnere til gode.


URBAN POWER er tidligere kendt som BCVA

Læs mere her

Kilde: URBAN POWER

Projektet ”Nordhaleøen” med 900.000 kvm skal slange sig mellem Nordhavnen og Refshaleøen og skabe en korridor mellem Amager og det nordlige København, hvor biltrafik omledes, men hvor man også kan cykle, gå, anlægge metro og ikke mindst en hel ny bydel. VISUALISERINGER: NORDHALEØEN - URBAN POWER