18.01.18 10:49

Ny bekendtgørelse baner vejen for en mere effektiv bekæmpelse af rotter

Ny Bekendtgørelse skærper kamp mod rotter. Fremover kan landmænd bekæmpe rotter, kommunerne skal opsætte flere rottespærrer, og der kan sættes hurtigere ind med skrappere gift, når rotter viser tegn på resistens.

Det er nogle af de nye tiltag, som fremgår af en ny bekendtgørelse fra Miljøstyrelsen. Læs bekendtgørelsen om bekæmpelse og forebyggelse af rotter
Bekendtgørelsen markerer startskuddet for rottehandlingsplanen, som regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har vedtaget. Rottehandlingsplanen skal effektivisere rottebekæmpelse og den forebyggende indsats mod rotter.

Effektiv indsats mod resistente rotter

Et af elementerne i rottehandlingsplanen er en ny strategi for bekæmpelse af resistente rotter, der kan tåle gift. Hvis rotter viser tegn på resistens over for de svageste gifte, så kan man fremover skride hurtigt til de stærkeste gifte, som man ved er effektive. Tidligere trappede man langsomt op med stadigt stærkere gifte.

Læs den nye undersøgelse af rotteresistens, som indgår i rottehandlingsplanen.

Fakta: Her er de 17 elementer i rottehandlingsplanen

Styrket forebyggende indsats

 • Præcisering af krav ved installation og servicering af rottespærrer
 • Krav om rotteundersøgelse ved opsætning af rottespærrer
 • Styrket indsats ved vildtfodringspladser
 • Mere effektiv rottebekæmpelse
 • Øget krav om opsætning af rottespærrer ved offentlige institutioner
 • Kommunens handlingsplan gældende for privat bekæmpelse
 • Bedre datagrundlag
 • Primærproducenters bekæmpelse på egen bedrift
 • Udvidet adgang til fuld rotteautorisation
 • Udenfor kommunal åbningstid
 • Administrative lettelser
 • Tilstedeværelse ved bekæmpelsesbesøg
 • Mere målrettet tilsyn med landbrug
 • Administrativ lettelse for sikringsordninger
 • Bedre anvendelse af bekæmpelsesmidler
 • Ny strategi for at undgå resistens
 • Retningslinjer for bedre anvendelse af rottegift
 • Mulighed for gasning af rotter
 • Kildebekæmpelse af rotter mere end 10 meter fra en bygning
 • Adgang til dispensation for brug af rottegift


Læs også: Rotter kan bekæmpes uden gift

Et af elementerne i rottehandlingsplanen er en ny strategi for bekæmpelse af resistente rotter, der kan tåle gift.