03.04.13 10:18

Ny brancheforening for alternativ isolering

En ny brancheforening vil skabe mere lige vilkår for producenter af alternative isoleringsprodukter, der føler, at den mere traditionelle isoleringsindustri spænder ben for, dem på markedet.

"Producenter og udbydere af alternativ isolering oplever jævnligt, at man umiddelbart efter at have lanceret nye produkter som enten er bedre eller billigere end mere traditionelle isoleringsprodukter, udkommer rapporter fra private teknologiske institutioner, der indeholder misvisende konklusioner, der følges op med pressemeddelelser og korrespondance til offentlige myndigheder - til fordel for mineraluldsindustrien", siger formanden for den nye brancheforening, Carsten Kudsk.


Den nye forening med navnet BAI - Brancheforeningen for Alternativ Isolering - er derfor etableret, for at varetage de alternative isoleringsprodukters interesser.
"Uden at være en markedsføringsorganisation, vil vi på saglig og redelig vis udbrede kendskabet til alternative isoleringsprodukter. Vi vil på vegne af vores medlemmer være talerør overfor byggebranchen, offentligheden, offentlige instanser, det politiske miljø og andre relevante aktører..", siger Carsten Kudsk.
Foreningen vil også arbejde for, at uddannelsesinstitutionernes undervisningsmaterialer i langt højere grad end i dag i rimeligt omfang giver de studerende mere viden om alternative isoleringsmaterialer.
Den nye brancheforening, der har sekretariat i Nyborg, tæller indtil videre lige knap 10 medlemmer, der alle repræsenterer producenter eller importører af alternative isoleringsprodukter.


Yderligere information hos:
BAI - Brancheforeningen for Alternativ Isolering
Tlf. 60 89 94 24

E-mail: info@bai-isolering.dk
Website: www.bai-isolering.dk