11.12.17 12:57

Ny udgave af værktøjet LCCbyg

Ny udgave af LCCbyg (version 2.2.26), som byder på flere stærkt efterlyste funktioner bl.a. den meget ønskede funktion Fortryd/Gendan og genvejen Senest åbnede filer.

Den nye udgave kommer også i en engelsk version. Undervisere og studerende ved uddannelsesinstitutioner over hele landet har længe efterspurgt en engelsk udgave med tilhørende skabelon og brugervejledning. Rådgivere med mange udenlandske medarbejdere og internationale projekter kan også have glæde af den engelske sprogversion.

Det er nu muligt at få realtidsvisning af beregninger på tværs af alle alternativer, så brugeren umiddelbart kan se forskellen mellem de aktuelle alternativer for hver kontoplan.
Der er også lavet en række mindre forbedringer af hjælpefunktion og hjælpetekster, prompts, ikoner, farvekontraster mv. Desuden har vi udvidet eksportfunktionerne til også at omfatte eksport til xml og html.
Endelig har vi efter nøje overvejelse nedjusteret den nominelle kalkulationsrente i de generelle skabeloner til 5,0%, så de bl.a. følger den almene sektors rentekrav. Rentetrappen for kalkulationsrenten, som offentlige bygherrer skal anvende, er uændret.

DE NYE FORBEDRINGER I LCCBYG
  • Nedsat kalkulationsrenten i de generelle skabeloner til 5,0%, så de følger anbefalingerne fra DGNB og den almene sektor. Rentetrappen for kalkulationsrenten, som offentlige bygherrer skal anvende, er uændret.
  • Engelsk udgave af skabelon og brugervejledning
  • Realtidsvisning af beregninger for hver kontoplan på tværs af alternativer, så brugeren umiddelbart kan se forskellen mellem de aktuelle alternativer.
  • Fortryd/Gendan-funktion
  • Liste over senest åbnede filer
  • En række forbedringer af hjælpefunktion og hjælpetekster
  • Udvidet eksportfunktioner til også at omfatte eksport til xml og html
  • Opdateringer og forbedringer af prompts, ikoner, farvekontraster, grafer osv.
DownLoad LCC (version 2.2.26)

Udviklet af: Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet i samarbejde med Scheutz & Clementsen Design 

I forbindelse med opdateringerne har SBi udgivet to nye installations- og brugervejledninger, som beskriver, hvordan LCCbyg version 2.2 installeres på en computer afhængig af operativsystem, og hvordan programmets forskellige funktioner anvendes. Download gratis her

LCCbyg er udviklet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.