12.10.17 16:12

Ny viden om lavfrekvent lydisolation af boliger

Miljøprojekt om lydisolering og lavfrekvent støj fra vindmøller

I denne rapport præsenteres resultaterne af en undersøgelse om tilvejebringelse af ny viden om mulighederne for at forbedre lydisolering mod lavfrekvent støj i danske boliger i områder med vindmøller.

Opgaven er iværksat af Miljøstyrelsen med journal nr. MST-5114-00194. Kontaktperson i Miljøstyrelsen er Jens Schultz Hansen. Baseret på eksisterende viden fra litteraturstudiet er der gennemført målinger på 23 bygningskonstruktioner, hvoraf 15 omfattede forsøg med efterisolering og forbedring af en tung facade, 7 forsøg med en let facade (udnyttet tagetage) og 1 forsøg med ændring af rumakustikken.

Målingerne er primært udført i frekvensområdet 8-200 Hz. Resultaterne er bearbejdet og efterfølgende er der udført en vurdering af den genevirkning, som vindmøllestøj vil give anledning til indendørs bag de tunge og lette facadekonstruktioner

Hent rapport: Miljøprojekt nr. 1960, 2107 "Ny viden om lavfrekvent lydisolation af boliger"

Kilde: Miljøstyrelsen