01.12.15 10:25

NYE HÅNDBOG FOR ENERGIKONSULENTER SENDT I HØRING

Nyhed fra Byggedata: Det nye Bygningsreglement BR15 betyder, at håndbog for energikonsulenter skal opdateres. Desuden bliver der lavet enkelte andre justeringer - det hele er nu sendt i høring.

Energistyrelsen skal hermed anmode om eventuelle bemærkninger til vedlagte forslag til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Håndbog for energikonsulenter. Bemærkningerne skal være modtaget senest den 4. december 2015, kl. 12, hos Energistyrelsen lcrm@ens.dk.

I vedlagte udkast til ny Håndbog for energikonsulenter er det blevet foretaget en opdatering og ajourføring i forhold til bygningsreglement 2015, som træder i kraft 1. januar 2016.

 

Endvidere er der blevet foretaget en generel ændring og præcisering af håndbogen. Den nye Håndbog vil ikke indeholde nye regler om energimærkning om oplyst forbrug. Energimærkning efter oplyst forbrug vil ske med udgangspunkt i de samme regler som i Håndbog for energikonsulenter 2012, som er indeholdt i den nye håndbog. Det er planen, at revidere disse i foråret 2016, hvorefter det vil blive sendt i høring med henblik på at blive en del af den næste opdatering af håndbogen.

Læs mere om høringen

 

Tilmeld dig Byggedatas ugentlige nyhedsmail og at få de seneste nyheder om love og bekendtgørelser om byggeriet.