18.12.15 13:16

Nye rammer for bips - etablering af et nyt videnscenter

bips’ bestyrelse har besluttet at arbejde hen imod at etablere et nyt videnscenter i byggeriet gennem en sammenlægning med Byggecentrum. Målet er at skabe de bedst mulige rammer for bips' arbejde.

Der er i dag udsendt pressemeddelelse om, at bestyrelserne i bips og Byggecentrum har truffet principbeslutning om at arbejde mod at etablere et stærkt videnscenter i byggeriet gennem en sammenlægning af de to organisationer.

Arbejdstitlen for den sammenlagte organisation er ”Byggeriets videnscenter”. Målet er at skabe en ny markant aktør i byggeriet med fokus på effektivisering af byggeriets videns- og informationsaktiviteter.

Ambitionen for "Byggeriets videnscenter"

Byggeriets videnscenter vil:

  • Være erhvervets primære leverandør af produkter, services og standarder til de professionelle virksomheders informationshåndtering.
  • Kombinere byggefaglig viden med IT-udviklingen i byggeriet.
  • Udvikle standarderne og produkterne gennem inddragelse af branchens toneangivende aktører fra alle led af byggeriets værdikæde.
  • Basere sit arbejde på øget integration af åbne internationale standarder.

Byggeriets videnscenter vil have en åben struktur, der gør det muligt at tilbyde andre organisationer, netværk, ERFA grupper mm. som arbejder med viden i byggeriet, at være en del af videnscenteret.

Læs mere om planerne for det nye videnscenter i pressemeddelelsen.

 

Hvorfor ændre bips' rammer?

Baggrunden for bestyrelsens beslutning er et ønske om at skabe de bedst mulige rammer for, at bips kan vokse og udnytte sit potentiale som leverandør af branchens fælles standarder. 

Beslutningen om at arbejde hen imod en sammenlægning med Byggecentrum er taget efter en grundig proces, som er kørt henover efteråret, hvor bestyrelserne i bips og Byggecentrum har diskuteret, hvordan der kunne etableres et tættere samarbejde til gavn for begge parter.

Den endelige beslutning om en sammenlægning skal tages af bips’ medlemmer på generalforsamlingen den 30. marts. Afhængigt af tilslutning og deltagerantal skal der evt. afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

Hør mere på informationsmøder

Der kommer meget mere information efter nytår. Bl.a. holdes en række åbne informationsmøder med mulighed for at stille uddybende spørgsmål til bestyrelsen og debattere med de andre medlemmer.

 

Kilde: bips