06.09.17 10:22

Nye regler og lempelser er trådt i kraft og energimærker får nu gyldighed på 10 år

En række ændringer til de nuværende krav i energimærkningsordningen er nu trådt i kraft omkring nergimærkning af store bygninger. Det får betydning fx, at alle energimærker nu har en gyldighed på 10 år, og at der ikke mere er krav til løbende energimærkning af private bygninger over 1000 kvm. I fremtiden skal de kun energimærkes, når de skal sælges eller elles ud.

De ændrede regler betyder at man undgår at bruge ressourcer på en løbende energimærkning og det sikrer ammenhæng imellem de ressourcer, der bliver brugt på energimærkning, og den værdi mærkningen skaber for bygningsejerne.  

”Som udgangspunkt driver de store bygningsejere deres arbejde meget professionelt og har i forvejen øje for mulige energibesparelser. Derfor har jeg lyttet, når flere af dem har sagt, at de ikke har fået tilstrækkelig værdi af mærket - for energimærkningen skal selvfølgelig kunne fungere som et planlægningsredskab for at give mening, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Nyt dynamisk opdateret Energimærke

Arbejdsgiverorganisationen Tekniq foreslår at energimærket opdateres.

”Tekniq er enig i, at mange store bygningsejendomme har øje for mulige energibesparelser. Derfor giver det god mening at forlænge gyldigheden for energimærket til 10 år. Men det forudsætter et bedre og mere dynamisk opdatereret energimærke - for eksempel gennem løbende overvågning af bygningernes forbrug såsom el, vand og varme, siger Søren Rise, chefkonsulent i Tekniq.

Ud over at lempe på reglerne om energimærkning er der også fokus på at øge værdien af energimærket på andre måder. 

”Det er vigtigt, at vi både får tilpasset reglerne så de giver mening for bygningsejerne, men også at vi i samarbejde med aktørerne udvikler mærket. Energimærket bliver jo kun et incitament til at finde yderligere energibesparelser, hvis bygningsejerne oplever, at de faktisk kan bruge mærket i forhold til planlægning af f.eks. renoveringer og investeringer,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Se også "Energimærkning af store bygninger skal give mere værdi"

 

Kilde: Dagens byggeri