04.10.17 18:40

Nye regler om mærkning af demensegnede plejeboliger

Ny bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger. Bekendtgørelsen betyder, at kommunerne skal indberette oplysninger til styrelsen om, hvilke punkter plejeboligernes/plejeboligcentrenes bygningsmæssige rammer er demensegnede.

Ny mærkningsordning for demensegnede boliger

Formålet med mærkningen er ikke plejen af demente, men udelukkende at belyse de fysiske, bygningsrelaterede rammer.  Den nye bekendtgørelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter kriterier og regler for boligers demensegnethed. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. oktober 2017.

Bekendtgørelse indeholder krav om:
  • Udfyldelse og indberetning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens skema ”mærkning af demensegnede plejeboliger”. Der skal udfyldes et skema for hvert plejeboligcenter, og de udfyldte skemaer skal indeholde alle påkrævede oplysninger 
  • Indberetningen skal foretages af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor plejeboligcentret er beliggende, og skal ske senest 1. december 2017


Baggrunden for bekendtgørelsen er regeringens aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: 

”en national demenshandlingsplan 2025: Et trygt og værdigt liv med demens”.

Aftalen blev indgået den 15. december 2016 som opfølgning på satspuljeaftalen for 2016-2019. Et element i aftalen er, at der bliver indført en national mærkningsordning for demensegnede boliger. 

 

Yderligere information, kontakt:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
telefon 7221 8800  // e-mail: info@tbst.dk

Baggrunden for bekendtgørelsen er regeringens aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ”en national demenshandlingsplan 2025: Et trygt og værdigt liv med demens”.